Verzia 2016


Boli ste požiadaní vyplniť internetový prieskum týkajúci sa Vášho ochorenia alebo ochorenia Vášho dieťaťa. Tento prieskum je súčasťou projektu SHARE: "Single Hub and Access point for Paediatric Rheumatology in Europe". SHARE je projekt financovaný Európskou Úniou (číslo projektu 2011 1202; zodpovedný riešiteľ Nico Wulffraat, Utrecht, Holansko) s hlavným cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov s detskými reumatickými ochoreniami v celej Európe.

Jedným z cieľov projektu SHARE je poskytnúť jednotlivým európskym krajinám odporúčania týkajúce sa starostlivosti o deti s reumatickými ochoreniami. Tieto odporúčania budú vychádzať zo systematických prehľadov odbornej literatúry a prieskumov, prehľadov súčasných postupov, zaslaných lekárom a pacientom v centrách pre detskú reumatológiu, ktoré patria do celosvetovej siete PRINTO.

Na prieskum pre ošetrujúcich lekárov už odpovedalo viac ako 250 členov PRINTO a PRES (lekárov). Navyše teraz prebehne aj prieskum pre pacientov, aby sa zabezpečilo, že sa v tomto projekte zohľadní aj perspektíva pacientov. Kvôli tejto dôležitej časti projektu SHARE, Vás prosíme o Vašu pomoc a o vyplnenie internetového prieskumu. Výsledok týchto prieskumov bude použitý na vývoj špecifických odporúčaní pre každú krajinu a na vývoj štandardných postupov pre starostlivosť o detské reumatické ochorenia v Európe.

Vyplnenie prieskumu potrvá približne 15 minút.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prieskumu, môžete sa opýtať Vášho ošetrujúceho lekára alebo poslať e-mail PRINTO-u (podrobnosti nižšie) alebo koordinačnému tímu projektu SHARE (Dr.

Bas Vastert

alebo profesor Nico Wulffraat, detskí reumatológovia v Utrechte, Holandsku):


Paediatric Rheumatology INternational Trials Organisation (PRINTO)
Tel: +39-010-382854 or +39-010-393425
Domovská stránka: www.printo.it
E-mail:
PRINTO

Ďakujeme za Váš čas a Vašu spoluprácu!


Registrácia    Prihlásenie    

Instructions
 
Podporili
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies