Ceská R.

Verze č 2016


Doporučení Evropské pediatrické revmatologické společnosti v časech koronaviru COVID-19

1. Doplňujte si nejnovější informace a následujte doporučení Ministerstva zdravotnictví vaší země.
2. Pečlivě následujte veškerá hygienická doporučení. Uvědomte si, že nový koronavirus může zůstávat životaschopný po mnoho hodin až dní na površích jako jsou kliky, madla, držadla, vypínače, mobilní telefony, klávesnice, ovladače, klíče, tlačítka ve výtazích, toalety, umyvadla, stoly, polstrované židle, apod.
Jednoduché kroky mohou pomoci ochránit zdraví vaše, vaší rodiny a přátel:
- Myjte si ruce pravidelně alespoň 20 sekund vodou a mýdlem. Důkladně si je poté osušte.
- Nedotýkejte se obličeje.
- Kašlejte a kýchejte do rukávu, nebo papírových kapesníků, poté je bezpečně vyhoďte.
- Používejte jednorázové kapesníky.
- Noste roušku a nesahejte si do obličeje. (Poznámka překladatele: text tohoto odstavce byl upraven tak, aby byl v souladu s nejnovějším nařízením v ČR, kde s platností od 18.3., 18:00 hodin je nošení roušky všude POVINNÉ).
- Dodržujte rozumný odstup, především od lidí, kteří vypadají nemocně, kašlou, kýchají. Doporučuje se 1 metr.
- S ostatními se zdravte bez podání ruky, neobjímejte se.
3. Momentálně revmatologicky nemocným dětem s medikací doporučujeme pokračovat v terapii jako obvykle.
4. Nevynechávejte terapii včetně methotrexátu a biologické terapie bez konzultace s revmatologem. Mohlo by to způsobit zhoršení revmatického onemocnění.
5. Užíváte-li kortikoterapii – domluvte se s revmatologem o možnosti úpravy dávek. (Poznámka překladatele: úprava dávek obvykle ve smyslu NAVÝŠENÍ)
6. Pacienti v izolaci nebo karanténě (bez příznaků) by měli pokračovat v terapii jak zavedeno.
7. V případě horečky a podezření na infekční onemocnění následujte vaše národní doporučení k přístupu zdravotní péče a k testování na COVID-19. Dočasně vysaďte MTX, a pokud berete biologika, poraďte se s vaším ošetřujícím revmatologem.
8. V případě, že vás čeká běžná revmatologická kontrola, obraťte se na vašeho praktického lékaře, nebo revmatologa, zda je návštěva nezbytná, nebo je-li bezpečné ji odložit, zda může být provedena telefonicky, nebo jiným nekontaktním způsobem. Tato možnost se může lišit dostupností napříč odlišnými podmínkami zdravotní péče.
9. Pro všechny jednotlivce, včetně dětských pacientů s revmatologickým onemocněním – vyhněte se zbytečnému cestování a shromažďování.
10. Přejeme vám pevné zdraví a brzký návrat do běžných kolejí.
Podívejte se také na webové stránky EULAR. - EULAR website

Tato webová stránka je výsledkem spolupráce mezi Organizací pro mezinárodní studie v dětské revmatologii (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation – PRINTO) a Evropskou společností dětské revmatologie (Paediatric Rheumatology European Society – PRES), realizovaná za finanční podpory získané od Evropské unie pod projektem zvaným SHARE.
Cílem projektu "Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe" (akronym SHARE číslo projektu 2011 1202) je vytvořit společná doporučení, zaměřená na sjednocení péče o děti s revmatickými chorobami ve všech zemích.

PRINTO (www.printo.it) je nezisková mezinárodní veřejná síť založená v roce 1996 čtrnácti evropskými zeměmi (nyní je v ní celosvětově okolo 60 členských zemí s 550 centry a přibližně 1180 členy). Cílem je podporovat, podněcovat a koordinovat rozvoj, vedení, analýzu a hodnocení studií , které se zabývají účinkem a bezpečností léčby, kvalitou života nemocných a důsledky dětských revmatických onemocnění. Členy PRINTO jsou akademická a /nebo klinická centra, která se aktivně podílejí na výzkumu a klinické péči o děti s revmatickými onemocněními.

PRES (https://www.pres.eu/) je mezinárodní odborná společnost evropských zdravotnických pracovníků (i přidružených členů ze zemí mimo Evropu) pracujících v oblasti dětské revmatologie. Cílem PRES je prohlubovat znalosti o dětských revmatických onemocněních, podněcovat výzkum v této oblasti, šířit znalosti prostřednictvím vědeckých setkání a publikací, poskytovat návody a standardy správné klinické praxe, připravovat návody a standardy pro vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v oboru dětské revmatologie.

V oblasti výzkumu PRINTO a PRES spolu úzce spolupracují.

Webová stránka je rozdělena do tří částí:
Cílem první části je informovat rodiče o nejdůležitějších charakteristikách dětských revmatických onemocnění. Tato část byla sepsána skupinou lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků patřících do PRINTO/PRES/SHARE ve spolupráci se zástupci rodinných příslušníků pacientů (Přispěvatelé).

Druhá část obsahuje adresy dětských revmatologických center, jejichž lékaři jsou členy PRINTO a/nebo PRES. Tyt informace byly získány pomocí dotazníků navržených koordinátory SHARE, PRINTO a PRES, které byly rozeslány do dětských revmatologických center po celém světě. Tento seznam je pravidelně aktualizován a není zdaleka vyčerpávající. Je pravidelně přehodnocován národními koordinátory PRINTO.

Třetí část obsahuje adresy společností pro pomoc rodinám. Hlavním cílem těchto organizací je poskytnout pomoc a rady při každodenních problémech, se kterými se rodiny mohou potýkat.


 
Podpořeno z
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies