Verzija 2016


Pozivamo Vas se da popunite internet istraživanje vezano za Vašu bolest ili bolest Vašeg deteta. Ovo istraživanje je deo projekta "Jedinstven kvalitet i pristup za decu obolelu od reumatskih bolesti u Evropi" (Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology - SHARE). SHARE je projekat finansiran od strane Evropske unije (projekat broj 2011 1202; glavni istraživač je dr Nico Wulffraat, Utrecht, Holandija) sa glavnim ciljem da se poboljša lečenje dece obolele od reumatskih bolesti širom Evrope.

Osnovni cilj SHARE projekta je da obezbedi svim evropskim zemljama preporuke za lečenje dece sa reumatskim bolestima. Ove preporuke će biti bazirane na sistematskom pregledu literature iz medicinskih publikacija i analizi postojeće kliničke prakse, koje će biti poslato i doktorima i pacijentima u reumatološkim pedijatrijskim centrima koji su obuhvaćeni PRINTO mrežom širom sveta.

Ankete za lekare je već popunilo više od 250 PRINTO i PRES članova (doktora). Planirano je da se sprovede i ovo istraživanje među pacijentima kako bi se obezbedila zastupljenost i stav pacijenata u ovom projektu. Za ovaj važan deo SHARE projekta, mi Vas ljubazno molimo da nam pomognete popunjavajući internet anketu. Rezultati ankete će biti korišćeni za kreiranje specifičnih preporuka za svaku zemlju i kreiranje vodiča dobre prakse za lečenje dece sa reumatskim bolestima u Evropi.

Za popunjavanje upitnika je potrebno približno 15 minuta.
Ako imate neka pitanja vezano za istraživanje, možete pitati Vašeg izabranog lekara ili poslati mejlna PRINTO (adresa je dole) ili kordinirajući tim SHARE projekta (Dr. Bas Vastert i prof. Nico Wulffraat, reumatolog pedijatar u Utehtu, Holandija, email:

Bas Vastert

).


Paediatric Rheumatology INternational Trials Organisation (PRINTO)
Tel: +39-010-382854 ili +39-010-393425
Website: www.printo.it
E-mail:
PRINTO


Hvala Vam na Vašem vremenu i saradnji!


Registracija    Uloguj se    

Instructions
 
Podržano od
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies