Version af 2016


Vi har spurgt dig, om du vil udfylde et web-baseret spørgeskema vedrørende din eller dit barns sygdom. Undersøgelsen er en del af projektet SHARE: "Single Hub and Access point for Paediatric Rheumatology in Europe" ('Knudepunkt og kontaktsted for gigtramte børn i Europa'). SHARE er et EU-støttet projekt (projektnummer: 2011 1202, forsøgsansvarlig investigator: Nico Wulffraat, Utrecht, Holland), hvis overordnede mål er at forbedre behandlingen af gigtsygdomme hos børn i hele Europa.

Et af formålene med SHARE er at give de enkelte europæiske lande anbefalinger, hvad angår behandlingen af gigtramte børn. Anbefalingerne skal baseres på en systematisk gennemgang af medicinske publikationer og spørgeskemaer samt en kortlægning af de aktuelle praksisser. Anbefalingerne skal fremsendes til både læger og patienter på børnegigtcentre, der indgår i PRINTO-netværket verden over.

Spørgeundersøgelser rettet mod de behandlende læger er allerede blevet besvaret af over 250 PRINTO- og PRES-medlemmer (læger). Derudover vil der nu blive gennemført spørgeundersøgelser rettet mod patienterne, så patienternes synspunkter også bliver inddraget i SHARE-projektet. Denne del af projektet er vigtig, og vi vil derfor spørge dig, om du vil hjælpe os ved at udfylde det web-baserede spørgeskema. Resultatet af spørgeundersøgelserne vil blive brugt til at udarbejde specifikke anbefalinger til de enkelte lande og formulere de bedste praksisser, hvad angår behandling af gigtsygdomme hos børn i Europa.

Besvarelsen af spørgeskemaet tager ca 15 min.
Hvis du har nogen spørgsmål til spørgeskemaet, kan du kontakte din behandlende læge eller sende en e-mail til

PRINTO

eller SHAREs koordinatorer (dr.

Bas Vastert

og professor Nico Wulffraat, der begge er børnegigtlæger med base i Utrecht, Holland).


Paediatric Rheumatology INternational Trials Organisation (PRINTO)
Tlf.: +39 010 382854 eller +39 010 393425
Websted: www.printo.it
E-mail:
PRINTO


Tak for hjælpen!
Registrering    Log in    

Instructions
 
Støttet af
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies