Έκδοση από 2016


Σας ζητήθηκε να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων σχετικά με το νόσημά σας ή το νόσημα του παιδιού σας. Αυτό το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος του προγράμματος «SHARE» : "Single Hub and Access point for Paediatric Rheumatology in Europe". («Ενιαίος κόμβος και σημείο πρόσβασης στην Παιδιατρική Ρευματολογία στην Ευρώπη»). Το SHARE είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αριθμός προγράμματος 2011 1202: κύριος ερευνητής Nico Wulffraat, Ουτρέχτη, Κάτω Χώρες) του οποίου κύριος στόχος είναι να βελτιώσει την φροντίδα για τα παιδιατρικά ρευματικά νοσήματα σε όλη την Ευρώπη.

Ένας από τους στόχους του προγράμματος «SHARE» είναι να παρέχει σε καθεμία από τις Ευρωπαϊκές χώρες συστάσεις για την φροντίδα των παιδιών που πάσχουν από ρευματικά νοσήματα. Αυτές οι συστάσεις θα βασιστούν σε συστηματικές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις δημοσιευμένων ιατρικών άρθρων και σε ερωτηματολόγια για την συστηματική καταγραφή των σύγχρονων πρακτικών, τα οποία θα αποστέλλονται και σε ιατρούς και σε ασθενείς σε παιδορευματολογικά κέντρα τα οποία ανήκουν στο δίκτυο του PRINTO σε όλον τον κόσμο.

Τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται στους γιατρούς των παιδιών με ρευματικά νοσήματα έχουν ήδη απαντηθεί από περισσότερα από 250 μέλη του PRINTO και του PRES (ιατρούς). Επιπρόσθετα στην παρούσα φάση θα συμπληρωθούν ερωτηματολόγια από τους ασθενείς έτσι ώστε από αυτό το πρόγραμμα να αναδειχθεί και η οπτική γωνία των ασθενών. Για αυτό το σημαντικό τμήμα του προγράμματος SHARE, ζητούμε την βοήθειά σας με την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το αποτέλεσμα αυτών των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία συγκεκριμένων συστάσεων για κάθε χώρα και την ανάπτυξη των καλύτερων πρακτικών ιατρικής φροντίδας για τις Παιδιατρικές Ρευματικές Ασθένειες στην Ευρώπη.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να απευθυνθείτε στον γιατρό σας ή να στείλετε email στο PRINTO (οι λεπτομέρειες είναι παρακάτω) ή στην συντονιστική ομάδα του SHARE (Dr.

Bas Vastert

και καθηγητής Nico Wulffraat, παιδορευματολόγοι στην Ουτρέχτη, Κάτω Χώρες).


Paediatric Rheumatology INternational Trials Organisation (PRINTO)
Tel: +39-010-382854 or +39-010-393425
Website: www.printo.it
E-mail:
PRINTO

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και την συνεργασία σας!


Registration    Login    

Instructions
 
Υποστηριζόμενο από
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies