Choroby reumatyczne w wieku rozwojowym


Wersja 2016Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie StawówToczeń Rumieniowaty Układowy

Przeciwciała antyfosfolipidowe, Toczeń noworodkowyMłodzieńcze Zapalenie Skórno-MięśnioweTwardzinaMłodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mSpA-ERA)Choroba KawasakiegoPlamica Schönleina-HenochaRzadkie Młodzieńcze Pierwotne Układowe Zapalenie Naczyń Krwionośnych

Guzkowe zapalenie tętnic, Zapalenie tętnic Takayasu (ZTT), Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (ziarniniak Wegenera, ZZN) i mikroskopowe zapalenie naczyń (MZN), Pierwotne zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego (OUN)Gorączka reumatyczna i popaciorkowcowe reaktywne zapalenie stawówChoroby autozaplne

Zespół Blaua/ Młodzieńcza Sarkoidoza, Candle, CAPS, CRMO, DIRA, Rodzinna gorączka śródziemnomorska, Zespół Majeeda, Acyduria mewalonianowa, nawracająca gorączka związana z nlrp-12, Zespół PAPA, PFAPA, TRAPSChoroba behcetaBoreliozowe Zapalenie StawówZespoły Bólowe Kończyn

Zespół przewlekłego rozlanego bólu (wcześniej młodzieńczy zespół fibromialgii), Kompleksowy zespół bólu miejscowego typu 1, Erytromelalgia, Bóle wzrostowe, Łagodny zespół hipermobilności (zespół łagodnej wiotkości więzadeł), Przemijające zapalenie błony maziowej, Ból rzepkowo-udowy – ból kolana, Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, Osteochondroza, Choroba Legga-Calvégo-Perthesa, Choroba Freiberga-Kohlera II, Choroba ScheuermannaLeczenie Farmakologiczne

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), Cyklosporyna A, Dożylne immunoglobuliny, Kortykosteroidy, Azatiopryna, Cyklofosfamid, Metotreksat, Leflunomid,Hydroksychlorochina, Sulfasalazyna, Kolchicyna, Mykofenolan mofetylu, Leki biologiczne, Opracowywane nowe lekiPReS anbefaling for COVID-19

 
Wspierany przez
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies