Oto-Enflamatuar Hastalıklar Hakkında Genel Bilgiler  


2016’un türevi
diagnosis
treatment
causes
Autoinflammatory Diseases
Oto-Enflamatuar Hastalıklar Hakkında Genel Bilgiler
Blau Hastalığı/ Jüvenil Sarkoidoz Nedir, CANDLE, Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS), Kronik Bakteriyel Olmayan Osteomiyelit /Osteit (veya CRMO), IL-1 Reseptör Antagonisti, Eksikliği (DIRA), Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA), Majeed, Mevalonat Kinaz Eksikliği (MKD) (Veya Hiper Igd Sendromu), NLRP-12 İlişkili Tekrarlayan Ateş, PAPA Sendromu, Aft, Farenjit, Adenit İle Birlikte Olan Periyodik Ateş (PFAPA), Tümör Nekroz Faktörü Reseptörüyle İlişkili Periyodik Sendrom (TRAPS) Veya Ailesel Hibernian Ateş.
evidence-based
consensus opinion
2016
PRINTO PReS
Blau Hastalığı/ Jüvenil Sarkoidoz Nedir


CANDLE


Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS)


Kronik Bakteriyel Olmayan Osteomiyelit /Osteit (veya CRMO)


IL-1 Reseptör Antagonisti Eksikliği (DIRA)


Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA)


Majeed


Mevalonat Kinaz Eksikliği (MKD) (Veya Hiper Igd Sendromu)


NLRP-12 İlişkili Tekrarlayan Ateş


PAPA Sendromu


Aft, Farenjit, Adenit İle Birlikte Olan Periyodik Ateş (PFAPA)


Tümör Nekroz Faktörü Reseptörüyle İlişkili Periyodik Sendrom (TRAPS) Veya Ailesel Hibernian Ateş


1. Oto-Enflamatuar Hastalıklar Hakkında Genel Bilgiler

1.1 Giriş
Son zamanlarda kaydedilen bilimsel gelişmeler, bazı nadir ateşli hastalıkların genetik bir bozukluktan kaynaklandığını net olarak göstermiştir. Bunların bir çoğunda ailenin diğer üyelerinde de tekrarlayan ateş yakınması vardır.

1.2 "Genetik bozukluk" ne demektir?
Genetik bozukluk, mutasyon adı verilen bir olay yoluyla gende meydana gelen değişikliği tanımlar. Bu mutasyon, genin işlevini değiştirince, gen vücuda yanlış bilgiler verir ve sonuçta hastalık oluşur. Tüm hücrelerde her bir genden iki kopya vardır. Bir kopya anneden, diğer kopya babadan geçer. Bu geçiş, 2 değişik şekilde olabilir:
1 - Resesif (çekinik): Bu durumda, bir genin her iki kopyasında da mutasyon vardır. Anne ve baba genelde kendilerinde bulunan iki genden sadece birinde söz konusu mutasyonu taşımaktadır. Kendileri hasta değildir çünkü hastalık ancak her iki gen de etkilenmişse oluşur. Bir çocuğun hem anne hem babasından mutasyonu alma riski %25’tir.
2 - Dominant (baskın): Bu durumda ise hastalığın oluşması için tek bir mutasyon yeterlidir. Eğer anne veya babadan biri hasta ise çocuğa geçme riski %50’dir.
Ayrıca ebeveynlerin ikisinin de mutasyon taşımıyor olması da mümkündür. Bu duruma "de novo" yani yeni mutasyon denir. Geni etkileyip, mutasyona neden olan durum, çocuğun ana rahmine düşmesi sırasında oluşmuştur. Teorik olarak başka bir çocuk için risk yoktur (genel toplumdaki riskten daha fazla değildir) ancak etkilenmiş çocuğun neslindeki etkilenme riski baskın mutasyonla aynıdır (yani %50’dir).

1.3 Genetik bozukluğun sonuçları nelerdir?
İlgili mutasyon, belirli bir proteinin üretimini ve işlevini etkileyecektir. Mutasyona uğramış protein ise iltihabi sürecin oluşması lehine davranır ve sağlıklı insanlarda bu sürece yol açamayan tetikleyicilerin de ateş ve iltihaba sebep olmasını sağlar.


 
tarafından destekleniyor
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies