Türkiye

2016’un türevi


PRES COVID-19 salgını önerileri

1. Sağlık Bakanlığı/ Ulusal Halk sağlığı organından gelecek önerilerin güncel olarak izlenmesi
2. Tüm hijyen önerilerini titizlikle uyguladığınızdan emin olun. Yeni coronavirüsün kulplar, kapı tokmağı, ışık anahtarları, cep telefonları, bilgisayar klavyeleri, uzaktan kumandalar, anahtarlar, asansör düğmeleri, tuvaletler, lavabolar, masalar, sert koltuklar vb. yüzeylerde saatler ve günlerce canlı kalabileceğini lütfen unutmayın. Basit önlemlerin hem sizin sağlığınızı hem de ailenizin ve arkadaşlarınızın sağlığını korumaya yardımcı olması muhtemeldir:
- Sabun ve su kullanarak ellerinizi en az 20 saniye düzenli olarak yıkayın. Daha sonra ellerinizi iyice kurulayın.
- Yüzünüze dokunmaktan kaçının.
- Öksürme veya hapşırma dirsek üstüne doğru veya kağıt mendil içine olmalı ve salgılar güvenli bir şekilde atılmalıdır.
- Tek kullanımlık mendilleri tercih edin.
- Hasta olduğunuzda maske takın; hiçbir belirti yoksa maske takmanız gerekmez. Maske virüs bulaşmasını tamamen önleyemez, ancak yüzünüze dokunmamanız için iyi bir hatırlatmadır ve başkalarını iyi olmayabileceğiniz konusunda uyarır.
- Özellikle hasta gibi görünen insanlardan (ör. öksürme veya hapşırma.) uygun sosyal mesafelerde bulunun. Bir metre mesafe önerilmektedir.
- El sıkışmadan birbirimizi selamlamalıyız ve sarılmaktan kaçınmalıyız.
3. Şu anda romatizmal hastalığı olan ve ilaç tedavisi alan çocuklar için, tüm tedavilere her zamanki gibi devam etmenizi öneririz.
4. Romatoloğunuza danışmadan metotreksat (MTX) ve biyolojik ilaçlar dahil tedavinize ara vermeyin. Bu romatizmal hastalığınızın alevlenmesine neden olabilir.
5. Kortikosteroid tedavisi alıyorsanız - olası doz ayarlaması için romatoloğunuza danışın.
6. İzolasyon veya karantinadaki hastalar (semptomsuz) tedaviye her zamanki gibi devam etmelidir.
7. Ateş ve bulaşıcı hastalık şüphesi durumunda, sağlık hizmetlerine erişim ve Covid-19'u test etmek için ulusal sağlık kurumunun tavsiyesine uyun. Bu arada, MTX'i devam edin ve eğer biyolojik alıyorsanız, danışma için romatologunuzla temasa geçin
8. Rutin bir romatoloji randevunuz olması durumunda birinci basamak hekiminize veya romatoloğunuza bunun gerekli olup olmadığını veya güvenli bir şekilde geciktirilebilme veya telefonla veya başka bir uzaktan iletişim cihazıyla gerçekleştirilebilme olasılığını sorun. Bu durum, farklı sağlık hizmetleri ortamlarında bulunma durumuna göre değişebilir.
9. Pediatrik romatizmal hastalıkları olan hastalar dahil tüm bireyler için: gereksiz seyahatlerden ve kalabalıklardan kaçının.
10. Yakında sağlıklı ve düzenli izlemlere geri dönmek dileğiyle.
EULAR Websitesi - EULAR website

Bu internet sitesi, kısa adı PRINTO olan Pediyatrik Romatoloji Uluslararası Araştırmalar Organizasyonu ile kısa adı PRES olan Avrupa Pediyatrik Romatoloji Derneği arasındaki bir işbirliğinin neticesi olup SHARE adıyla bilinen bir Avrupa Birliği projesinden elde edilen fon aracılığı ile hayata geçirilmiştir.
"Avrupa'da Pediyatrik Romatoloji için Tek Merkez ve Erişim Noktası" (kısaca SHARE, proje numarası 2011 1202) projesinin amacı; her ülkeye, romatizmal hastalıkları olan çocukların bakımları hakkında tavsiyelerde bulunmaktır.

PRINTO (www.printo.it), 1996 yılında 14 Avrupa ülkesi tarafından kurulan (günümüzde yaklaşık 80 ülke, dünya çapında 490 merkez ve 1180 civarında üye), kar amacı gütmeyen, uluslararası, halka açık bir ağdır. Amacı; ilaç tedavilerinin etkinlik ve güvenilirliğini; çocukluk çağı romatizmal hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesini ve sonuçlarını değerlendiren çalışmaların geliştirilmesini, yürütülmesini, analiz ve rapor edilmesini teşvik etmek, kolaylaştırmak ve düzenlemektir. PRINTO, pediyatrik romatizmal hastalıkları olan çocukların klinik bakımlarında aktif olarak görev alan akademik ve/veya klinik merkezlerden oluşmaktadır.

PRES (www.pres.eu) ise pediyatrik romatoloji alanında çalışan Avrupalı profesyonel sağlık çalışanları için (ve Avrupalı olmayan ortak üyelerin olduğu) uluslararası bilimsel bir dernektir. PRES'in misyonu, pediyatrik romatizmal hastalıklar hakkında bilgi birikimini ilerletmek, bu alanda araştırma yapılmasını özendirmek, bilimsel toplantılar ve yayınlar aracılığıyla bilgiyi yaygınlaştırmak, iyi klinik uygulamalar kılavuzları ve standartları sağlamak, pediyatrik romatoloji pratiğinde hekimler ve yardımcı sağlık personelinin eğitimi için kılavuzlar ve standartlar sağlamaktır.

PRINTO ve PRES, araştırma ile alakalı amaçlar için işbirliği yapmaktadır.

Bu internet sitesi, üç bölüme ayrılır:
Birinci bölümün amacı, aileleri pediyatrik romatizmal hastalıkların karakteristik özellikleri hakkında bilgilendirmektir. Bu bölüm PRINTO/PRES/SHARE bünyesindeki bir grup hekim ve sağlık çalışanı tarafından özel olarak yazılmış ve çeşitli aile derneklerinin temsilcileri tarafından gözden geçirilmiştir (Katılımcılar).

İkinci bölüm ün amacı, hekimleri PRINTO ve/veya PRES üyesi olan pediyatrik romatoloji merkezlerinin iletişim bilgilerini sunmaktadır. Buradaki bilgiler, SHARE koordinatörleri, PRINTO ve PRES tarafından hazırlanan ve tüm dünyadaki pediyatrik romatoloji merkezlerine gönderilen bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Bu liste düzenli olarak güncellenmekle birlikte geniş kapsamlı ve ayrıntılı olduğu iddiasını taşımaz. Liste, PRINTO ve PRES ulusal koordinatörleri tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

Üçüncü bölüm çeşitli ülkelerde bulunan aile yardım derneklerinin bir listesini içermektedir. Bu kuruluşların başlıca hedefi, ailelerin başa çıkması gereken günlük sorunlar ve güçlükler hakkında tavsiyelerde bulunmaktır.


 
tarafından destekleniyor
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies