Çocuk romatizmal hastalıkları


2016’un türeviJuvenil İdiopatik ArtritSistemik Lupus Eritematozus

Antifosfolipid antikorları, Yenidoğan lupusuJuvenil DermatomiyozitSklerodermaJuvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA)Kawasaki HastalığıHenoch-Schöenlein PurpurasıNadir Görülen Çocukluk Çağı Birincil Sistemik Vasküliti

Poliarteritis Nodosa, Takayasu Arteriti, Granülomatoz Polianjiyit (Wegener Hastalığı - GPA), Diğer vaskülitler ve benzer durumlarRomatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif ArtritOto-Enflamatuar Hastalıklar Hakkında Genel Bilgiler

Blau Hastalığı/ Jüvenil Sarkoidoz Nedir, CANDLE, Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS), Kronik Bakteriyel Olmayan Osteomiyelit /Osteit (veya CRMO), IL-1 Reseptör Antagonisti, Eksikliği (DIRA), Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA), Majeed, Mevalonat Kinaz Eksikliği (MKD) (Veya Hiper Igd Sendromu), NLRP-12 İlişkili Tekrarlayan Ateş, PAPA Sendromu, Aft, Farenjit, Adenit İle Birlikte Olan Periyodik Ateş (PFAPA), Tümör Nekroz Faktörü Reseptörüyle İlişkili Periyodik Sendrom (TRAPS) Veya Ailesel Hibernian Ateş.Behçet HastaliğiLyme ArtritiAğri Sendromlari

Kronik Yaygın Ağrı Sendromu (eski ismiyle Juvenil Fibromiyalji Sendromu), Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1, Eritromelalji, Büyüme Ağrıları, Benign Hipermobilite Sendromu, Geçici Sinovit, Patellofemoral ağrı- diz ağrısı, Kaymış Femur Başı Epifizi, Osteokondroz, Legg-Calvé- Perthes Hastalığı, Sever Hastalığı, Freiberg Hastalığı, Scheuermann Hastalığıİlaç Tedavisi

NSAİİ’ler –Steroid Dışı İltihab Gidericiİlaçlar, Siklosporin A, İntravenöz immünoglobülinler, Kortikosteroidler, Azatiyoprin, Siklofosfamid, Metotreksat, Leflunomide, Hidroksiklorokin, Sulfasalazin, Kolşisin, Miklofenat mofetil, Biyolojik ilaçlar, Geliştirilmekte olan yeni ilaçlarPRES COVID-19 salgını önerileri

 
tarafından destekleniyor
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies