ประเทศไทย

ฉบับแปลของ 2016


คำแนะนำของ Pediatric Rheumatology European Society (PReS) เกี่ยวกับโคโรนาไวรัส (โควิด-19)

1. ติดตามข้อมูลและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ทันเหตุการณ์จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาล
2. ดูแลสุขอนามัยตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเชื้อโคโรนาไวรัสสามารถอยู่บนพื้นผิวสัมผัสได้นานหลายชม.หรือหลายวัน ยกตัวอย่างเช่น ราวจับต่างๆ, ลูกบิดประตู, สวิตช์ไฟ, โทรศัพท์มือถือ, แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์, รีโมทคอนโทรล, กุญแจ, ปุ่มกดลิฟต์, ห้องน้ำ, อ่างล้างมือ, โต๊ะ, พนักเก้าอี้ ฯลฯ
การปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ จะช่วยรักษาสุขภาพของหนู ครอบครัวและเพื่อนๆ ของหนู
- ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที และเช็ดมือให้แห้ง
- หลีกเลี่ยงการใช้มือจับหน้า หรือขยี้จมูก ขยี้ตา
- เวลาไอ จาม ให้ใช้ข้อพับหรือกระดาษทิชชู่ปิดปาก ปิดจมูก และทิ้งกระดาษทิชชู่ยังถังขยะที่เหมาะสม
- ใช้กระดาษชำระที่ใช้แล้วทิ้ง
- ใส่หน้ากากอนามัยถ้าหนูรู้สึกไม่สบาย เช่น เป็นหวัด หรือไปในที่ชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง การใส่หน้ากากอนามัยอาจป้องกันไวรัสได้ไม่ทั้งหมด แต่เป็นสิ่งดีที่คอยเตือนให้หนูไม่เอามือไปสัมผัสใบหน้า และเป็นการเตือนให้ผู้อื่นระวังว่าหนูป่วย
- ให้เว้นระยะห่างจากผู้อื่นประมาณ 1 เมตร โดยเฉพาะห่างจากคนที่เจ็บป่วย เช่น ไอหรือจาม
- ไม่ควรทักทายกันด้วยการกอดหรือจับมือ
3. สำหรับเด็กๆที่เป็นโรคข้อและโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองอื่นๆ ให้กินยาเดิมตามปกติ
4. อย่าหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาคุณหมอของหนูก่อน โดยเฉพาะ ยาเมโธเทรกเซท และยาในกลุ่มสารชีวภาพ เพราะอาจทำให้โรคกำเริบได้
5. ถ้าหนูกินยาสเตียรอยด์ ให้ปรึกษาคุณหมอของหนูเพื่อปรับยาตามความเหมาะสม
6. หากหนูโดนกักตัว แต่ยังไม่มีอาการ ให้กินยาตามเดิมก่อน
7. ในกรณีที่หนูมีไข้ และสงสัยภาวะติดเชื้อ ให้ทำตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในระหว่างนี้ให้หยุดยาเมโธเทรกเซท ส่วนยาในกลุ่มสารชีวภาพให้ปรึกษาคุณหมอของท่านก่อน
8. หากท่านมีนัดตรวจที่คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม ให้ปรึกษาคุณหมอของท่านว่าท่านจำเป็นต้องไปตามนัดหรือไม่ หรือสามารถเลื่อน หรือให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับระบบการดูแลผู้ป่วยของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง
9. สำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นและการเข้าไปในที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนพลุกพล่าน
10. สุดท้ายนี้ขอให้หนูปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถกลับมาติดตามการรักษาได้ตามปกติในไม่ช้า
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ - EULAR website

เว็บไซต์นี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Paediatric Rheumatology InterNational Trials Organisation (PRINTO) และ Paediatric Rheumatology European Society (PRES) เงินสนับสนุนที่ทำ website นี้ได้จากโปรเจ็คของ European Union หรือที่รู้จักในนามของ SHARE
จุดประสงค์ของโปรเจ็คนี้คือ "การมีแหล่งข้อมูลหนึ่งแห่งที่สามารถเชื่อมต่อกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มในยุโรป" (ก็คือโปรเจ็ค SHARE หมายเลข 2011 1202) จึงก่อให้เกิดคำแนะนำสำหรับเด็กที่เป็นโรครูมาติสซั่มในทุกประเทศทั่วโลก

PRINTO (www.printo.it) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไร จัดตั้งขึ้นในปี คศ.1996 โดย 14 ประเทศในทวีปยุโรป (ปัจจุบันมีสมาชิกถึง 60 ประเทศ และ 550 ศูนย์วิจัย สมาชิก1,180 รายรอบโลก) จุดประสงค์ขององค์กรนี้คือ ดูแล อำนวยความสะดวก และทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนา ชักนำ วิเคราะห์และรายงานการศึกษาต่างๆ เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาโรค คุณภาพชีวิตและผลการรักษาของเด็กโรครูมาติสซั่ม PRINTO ประกอบด้วย สถานศึกษาและ/หรือศูนย์วิจัยที่มีส่วนร่วมในการทำการศึกษาและดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้

PRES (www.pres.eu) เป็นสมาคมระหว่างประเทศสำหรับแพทย์ในทวีปยุโรป (และผู้ที่ไม่ได้อยู่ในยุโรปก็ถือว่าเป็นสมาชิกร่วม) ที่ทำงานวิจัยทางด้านรูมาติสซั่ม เป้าหมายของ PRES เพื่อส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคในกลุ่มรูมาติสซั่ม ช่วยกระตุ้นการทำวิจัย ช่วยกระจายความรู้ในงานประชุมต่างๆ รวมถึงตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ ออกแนวทางการรักษาที่เป็นมาตราฐานสำหรับแพทย์ฝึกหัด และแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโรครูมาติสซั่ม

PRINTO และ PRES จึงร่วมมือกันทำงานเพื่อจุดประสงค์ในการทำวิจัย

เว็บไซต์นี้แบ่งเป็น 3 ส่วน
เป้าหมายของส่วนแรก คือ เพื่อให้ความรู้แก่ครอบครัวผู้ป่วยเกี่ยวกับโรครูมาติสซั่มในเด็ก ส่วนนี้เขียนโดยแพทย์ที่เป็นสมาชิกของ PRINTO/PRES/SHARE และได้รับการแก้ไขโดยตัวแทนจากหลายครอบครัว (ผู้มีส่วนร่วม)

ส่วนที่สอง มีรายละเอียดเพื่อใช้ในการติดต่อของแพทย์ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม PRINTO และ/หรือ PRES รายละเอียดของข้อมูลได้ถูกรวบรวมจากแบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้ประสานงานของ SHARE, PRINTO และ PRES ซึ่งถูกส่งไปยังศูนย์วิจัยต่างๆทั่วโลก รายชื่อเหล่านี้ได้มีการทบทวนและอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ และจะถูกแก้ไขโดย PRINTO และตัวแทน PRINTO ของแต่ละประเทศเป็นระยะๆ

ในส่วนที่สาม คือรายชื่อกลุ่มต่างๆของแต่ละประเทศที่สามารถช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยได้ จุดประสงค์หลักคือองค์กรเหล่านี้สามารถให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาความยากลำบากต่างๆที่คนในครอบครัวต้องเผชิญ


 
สนับสนุนโดย
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies