Detské reumatické ochorenia


Verzia 2016



Juvenilná Idiopatická Artritída



Systémový lupus Erythematosus

Antifosfolipidové protilátky, Novorodenecký lupus



Juvenilná Dermatomyozitída



Sklerodermia



Juvenilná Spondyloartropatia/Artritída Spojená s Entezitídou (SpA-ERA)



Kawasakiho Choroba



Henochova-Schönleinova Purpura



Zriedkavé Juvenilné Primárne Systémové Vaskulitídy

Polyarteritis Nodosa, Takayasuova Arteritída, Primárna Angiitída Centrálnej Nervovej Sústavy



Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída



Autoinflamačné ochorenia

Blau, CANDLE, CAPS, CRMO, DIRA, FMF, Majeed, MKD, NLRP-12, PAPA, PFAPA,TRAPS



Behçetova Choroba



Boréliová Artritída



Syndrómy Bolestí Končatín

Komplexný syndróm regionálnej bolesti 1. typu, Erytromelalgia, Rastové bolesti, Syndróm benígnej hypermobility, Tranzientná (prechodná) synovitída, Patelofemorálna bolesť - bolesť kolena, Epifyzeolýza hlavice stehennej kosti, Osteochondrózy



Farmakologická Liečba

NSA - Nesteroidné protizápalové lieky, Cyklosporín A, Intravenózne imunoglobulíny, Kortikosteroidy, 5. Azathioprin, Cyklofosfamid, Metotrexát, Leflunomid, Hydroxychlorochín, Sulfasalazín, Kolchicín, Mykofenolát mofetil, Biologické lieky



Odporúčania PRES týkajúce sa COVID-19

 
Podporili
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies