Odporúčania PRES týkajúce sa COVID-19 


Verzia 2020
diagnosis
treatment
causes
PRES recommendations in the corona era- COVID-19
Odporúčania PRES týkajúce sa COVID-19
- Buďte informovaní a sledujte odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a národných inštitúcií verejného zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR) Vašej krajiny na ich webových sídlach: https://www
evidence-based
consensus opinion
2020
PRINTO PReSOdporúčania PRES týkajúce sa COVID-19

Preporuke PRES-a u eri korona virusa - COVID-19
- Buďte informovaní a sledujte odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a národných inštitúcií verejného zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR) Vašej krajiny na ich webových sídlach:
https://www.korona.gov.sk/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
- Zabezpečte, aby ste dôsledne dodržiavali všetky hygienické odporúčania. Prosím pamätajte na to, že nový koronavírus môže prežiť niekoľko hodín až dní na mnohých povrchoch ako sú rukoväte, kľučky na dverách, vypínačoch svetla, mobilných telefónoch, počítačových klávesniciach, diaľkových ovládačoch, kľúčoch, tlačidlách vo výťahoch, umývadlách, tabletoch, tvrdých stoličkách a pod.
- Jednoduché opatrenia pravdepodobne dokážu pomôcť zachovať zdravie Vás a Vašej rodiny a priateľov
- Umývajte si ruky veľmi často a minimálne 20 sekúnd mydlom a teplou vodou. Následne si dobre ruky osušte.
- Skúste sa nedotýkať Vašej tváre.
- Kašľať by ste mali do lakťovej jamky alebo papierovej vreckovky, ktorú treba bezpečne po jednom použití vyhodiť.
- Používajte jednorazové vreckovky.
- Noste masku ak ste chorý. Ak príznaky nemáte, masku nosiť nemusíte. Maska nedokáže úplne predísť prenosu vírusu, ale pomáha Vám aj pripomenúť si, že sa nemáte chytať tváre a varuje ostatných že sa možno necítite dobre.
- Citlivo udržujte odstup od iných ľudí, ktorí vyzerajú byť chorí, teda napr. kašlú alebo kýchajú. Odporúča sa vzdialenosť 1 meter.
- Mali by ste sa zdraviť bez podávania rúk a objímania sa.
- V súčasnosti deťom s reumatickými ochoreniami na medikamentóznej liečbe odporúčame, aby pokračovali so všetkou liečbou taká ako obyčajne.
- Neprestaňte užívať lieky vrátane metotrexátu (MTX) a biologických liekov bez toho, aby ste konzultovalil ošetrujúceho detského reumatológa. Mohlo by to spôsobiť opätovné vzplanutie reumatického ochorenia.
- Ak Vaše dieťa užíva kortikoidy, konzultujte reumatológa ohľadom možnosti ev. zníženia dávky liekov.
- Pacienti v izolácii alebo karanténe, ktorí nejavia príznaky ochorenia, by mali pokračovať v liečbe ako obyčajne.
- V prípade horúčok a pri podozrení na infekčné ochorenie sa riaďte národnými odporúčaniami pre využívanie zdravotnej starostlivosti a testovanie na Covid-19. Dovtedy nech dieťa neužíva metotrexát a ak je nastavené na biologickú liečbu, spojte sa s ošetrujúcim detským reumatológom a požiadajte ho o usmernenie.
- V prípade, že máte plánovanú kontrolu u detského reumatológa, opýtajte sa pediatra alebo reumatológa, či je v danom čase kontrola potrebná, alebo môže byť bezpečne presunutá, alebo či ju je možné uskutočniť telefonicky alebo prostredníctvom iného technického vybavenia. Tieto možnosti sa môžu odlišovať u rôznych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
- Pre všetkých jednotlivcov, vrátene pacientov s detskými reumatickými ochoreniami platí, že je potrebné sa zdržať zbytočného cestovania a stretávania sa s väčším počtom osôb.
- Prajeme Vám dobré zdravie a skorý návrat do normálneho života.
Webové sídlo EULAR - EULAR website


 
Podporili
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies