Information om barnreumatologiska sjukdomar

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA)Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)

Antifosfolipidantikroppar, Neonatal lupus (neonatal SLE)Juvenil DermatomyositSklerodermiJuvenil Spondyloartrit/Enthesit Related Artrit (SPA-ERA)Kawasakis sjukdomHenoch-Schönlein purpuraSällsynta Juvenila Primära Systemiska Vaskuliter

Polyarteritis Nodosa, Takayasus Arterit, Anca-Associerade Vaskuliter, Primär angit i centrala nervsystemetReumatisk Feber och Reaktiv Artrit efter Streptokocker

Post-streptokock reaktiv artritAutoinflammatoriska sjukdomar

Blau, CANDLE, CAPS, CRMO, DIRA, FMF, Majeed, MKD, NLRP 12, PAPA, PFAPA, TRAPSBEHCETS SJUKDOMBorrelia-ArtritMUSKULOSKELETALA SMÄRTTILLSTÅND

Kroniskt utbrett smärtsyndrom; Komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS) typ 1; Erytromelalgi; Växtvärk; Benignt hypermobilitetssyndrom (BHS); Övergående höftinflammation; Patellofemoral knäsmärta; Epifysiolys i höften; Osteokondros; Legg-Calvé-Perthes sjukdom; Osgood-Schlatters sjukdom;Severs sjukdom; Freibergs sjukdom; Scheurmanns sjukdomLäkemedelsbehandling

COX-hämmare, Ciklosporin, Intravenöst immunoglobulin, Kortison, Azatioprin, Cyklofosfamid, Metotrexat, Leflunomid, Hydroxiklorokin, Sulfasalazin, Kolkicin, Mykofenolat mofetil, Biologiska läkemedel

 
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies