Information om barnreumatologiska sjukdomar





Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA)



Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)

Antifosfolipidantikroppar, Neonatal lupus (neonatal SLE)



Juvenil Dermatomyosit



Sklerodermi



Juvenil Spondyloartrit/Enthesit Related Artrit (SPA-ERA)



Kawasakis sjukdom



Henoch-Schönlein purpura



Sällsynta Juvenila Primära Systemiska Vaskuliter

Polyarteritis Nodosa, Takayasus Arterit, Anca-Associerade Vaskuliter, Primär angit i centrala nervsystemet



Reumatisk Feber och Reaktiv Artrit efter Streptokocker

Post-streptokock reaktiv artrit



Autoinflammatoriska sjukdomar

Blau, CANDLE, CAPS, CRMO, DIRA, FMF, Majeed, MKD, NLRP 12, PAPA, PFAPA, TRAPS



BEHCETS SJUKDOM



Borrelia-Artrit



MUSKULOSKELETALA SMÄRTTILLSTÅND

Kroniskt utbrett smärtsyndrom; Komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS) typ 1; Erytromelalgi; Växtvärk; Benignt hypermobilitetssyndrom (BHS); Övergående höftinflammation; Patellofemoral knäsmärta; Epifysiolys i höften; Osteokondros; Legg-Calvé-Perthes sjukdom; Osgood-Schlatters sjukdom;Severs sjukdom; Freibergs sjukdom; Scheurmanns sjukdom



Läkemedelsbehandling

COX-hämmare, Ciklosporin, Intravenöst immunoglobulin, Kortison, Azatioprin, Cyklofosfamid, Metotrexat, Leflunomid, Hydroxiklorokin, Sulfasalazin, Kolkicin, Mykofenolat mofetil, Biologiska läkemedel

 
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies