Barnerevmatologiske sykdommer


Versjon av 2016Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)Systemisk Lupus Erythematosus

Antifosfolipid antistoff, Neonatal lupus ("nyfødtlupus")Juvenil DermatomyosittSklerodermiJuvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)Kawasakis sykdomHenoch-Schönlein PurpuraSjelden Juvenil Primær Systemisk Vaskulitt

Polyarteritt nodosa, Takayasu arteritt, ANCA-assosierte vaskulitter, CNS-vaskulitt (Primær angitt av sentralnervesystemet, PACNS)Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter StreptokokkinfeksjonAUTOINFLAMMATORISKE SYKDOMMER

Blau Syndrom, CANDLE, CAPS, CRMO, DIRA, Familiær Middelhavsfeber, Majeed, MKD, Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber, PAPA, PFAPA, TRAPSBechets SykdomLyme ArtrittTilstander som gir Smerter i Armer eller Bein

Kronisk utbredt smertesyndrom, Komplekst Regionalt Smertesyndrom Type 1, Erytromelalgi, Voksesmerter, Benign (godartet) hypermobilitetssyndrom, Forbigående hofteleddsbetennelse, Patellofemoral smerte - knesmerte, Femoral epifysiolyse, Osteokondrose, Calvé-Legg-Perthe’s sykdom, Osgood-Schlatter’s sykdom, Sever’s sykdom, Freiberg’s sykdom, Scheuermann’s sykdomMedikamentell Behandling

NSAIDs, Cyclosporine A, Intravenøse immunglobuliner, Kortikosteroider, Azathioprin, Cyklofosfamid, Metotreksat, Leflunomid, Hydroksyklorokin, Sulfasalazin, Kolchicin, Mykofenolat mofetil, Biologiske legemidler, Nye medisiner under utviklingPReS anbefaling for COVID-19

 
Støttet av
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies