PReS anbefaling for COVID-19 


Versjon av 2020
diagnosis
treatment
causes
PRES recommendations in the corona era- COVID-19
PReS anbefaling for COVID-19
- Hold deg oppdatert og følg anbefalinger fra nasjonale myndigheter (folkehelseinstituttet
evidence-based
consensus opinion
2020
PRINTO PReSPReS anbefaling for COVID-19

PReS anbefaling for COVID-19
- Hold deg oppdatert og følg anbefalinger fra nasjonale myndigheter (folkehelseinstituttet.no og helsenorge.no).
- Følg nøye alle hygieneanbefalinger. Koronavirus kan overleve i flere dager på overflater som håndtak, dørhåndtak, lysbrytere, mobiltelefoner, tastaturer, fjernkontroller, nøkler, heisknapper, toaletter, vasker, bord, etc.
Enkle tiltak kan beskytte deg og andre:
- Vask hendene dine ofte og i minst 30 sekunder med såpe og vann. Tørk hendene grundig etterpå.
- Forsøk å unngå å berøre ansiktet ditt.
- Host eller nys i papir som kastes etter bruk, alternativt i albuen.
- Bruk ansiktsmaske anbefales ikke utenfor helsetjenesten, unntak er personer som pleier andre familiemedlemmer som er syke.
- Hold fornuftig avstand til andre mennesker. En meter anbefales.
- Unngå håndhilsning og klemmer.
- Barn med revmatiske sykdommer skal fortsette å bruke sine faste medisiner, inkludert metotreksat og biologiske medikamenter. Ikke slutt med medisiner uten å konsultere din behandlende lege. Det kan føre til at sykdommen din blusser opp.
- Barn i isolasjon eller karantene uten symptomer fortsetter med medisinsk behandling som før.
- Hvis du bruker kortikosteroider (prednisolon)- ta kontakt med behandlende lege for eventuell dosejustering.
- Ved feber og mistanke om smittsom sykdom, følg gjeldende råd for å oppsøke helsehjelp. Det er ikke nødvendig å teste for COVID-19 hvis du ikke trenger innleggelse på sykehus.
- Hvis du får feber og luftveissymptomer bør metotreksat og biologiske medikamenter utsettes til du er feberfri eller situasjonen er avklart i maks 1-2 uker. Kontakt behandlende lege for veiledning dersom du er i tvil.
- Hvis du har en rutinemessig kontrolltime hos behandlende lege, spør om dette er viktig eller er forsvarlig å utsette, eller om kontrollen kan utføres via telefon eller videokonsultasjon.
- Barn med revmatiske sykdommer bør som alle andre unngå unødvendige reiser, men anbefales gå i barnehage og skole som andre barn når disse eventuelt åpner.
- Behold roen og unngå unødig engstelse. Erfaringene fra Kina og Italia tilsier at svært få barn får alvorlig sykdom, og det er så langt ikke rapportert dødsfall hos barn. Det er eldre som mest utsatt ved COVID-19.
PReS nettsted
https://www.pres.eu/news/newsstory.html?id=29
EULARs-nettsted
EULAR website


 
Støttet av
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies