Barnerevmatologiske sykdommer


Versjon av 2016Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)Systemisk Lupus Erythematosus

Antifosfolipid antistoff, Neonatal lupus ("nyfødtlupus")Juvenil DermatomyosittSklerodermiJuvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)Kawasakis sykdomHenoch-Schönlein PurpuraSjelden Juvenil Primær Systemisk Vaskulitt

Polyarteritt nodosa, Takayasu arteritt, ANCA-assosierte vaskulitter, CNS-vaskulitt (Primær angitt av sentralnervesystemet, PACNS)Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter StreptokokkinfeksjonAUTOINFLAMMATORISKE SYKDOMMER

Blau Syndrom, CANDLE, CAPS, CRMO, DIRA, Familiær Middelhavsfeber, Majeed, MKD, Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber, PAPA, PFAPA, TRAPSBechets SykdomLyme ArtrittTilstander som gir Smerter i Armer eller Bein

Kronisk utbredt smertesyndrom, Komplekst Regionalt Smertesyndrom Type 1, Erytromelalgi, Voksesmerter, Benign (godartet) hypermobilitetssyndrom, Forbigående hofteleddsbetennelse, Patellofemoral smerte - knesmerte, Femoral epifysiolyse, Osteokondrose, Calvé-Legg-Perthe’s sykdom, Osgood-Schlatter’s sykdom, Sever’s sykdom, Freiberg’s sykdom, Scheuermann’s sykdomMedikamentell Behandling

NSAIDs, Cyclosporine A, Intravenøse immunglobuliner, Kortikosteroider, Azathioprin, Cyklofosfamid, Metotreksat, Leflunomid, Hydroksyklorokin, Sulfasalazin, Kolchicin, Mykofenolat mofetil, Biologiske legemidler, Nye medisiner under utvikling

 
Støttet av
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies