بیماریهای روماتیسمی کودکان


نسخه 2016آرتریت جوانان به علت نامشخصلوپوس اریتماتوز سیستمیک

Systemic Lupus Erythematosus SLEدرماتومیوزیت جواناناسكلرودرمیاسپوندیاو ارتریت جوانان /ارتریت مرتبط با انتزیتبیماری کاوازاکیپورپورای هنوخ شوئن لاینواسکولیت های سیستمیک نادردردوران کودکی

آنژئیت اولیه سیستم عصبی مرکزی, سایرواسکولیت ها با وضعیت های متشابهتب روماتیسمی و آرتریت واکنشی پس از ابتلا به استرپتوکوکبیماریهای خود التهابی

بیماری Blau's - CANDLE - سندرمهای دوره ای در ارتباط با کرایوپرین CAPS - ستئومیلیت غیر باکتریال مزمن CRMO - کمبود آنتاگونیست های گیرنده های اینترلوکین 1 DIRA - تب مدیترانه ای فامیلیال FMF - MAJEED - کمبود موالونات کیناز MKD - یا سندرم هاپیر IgD - تب عودکننده ی مرتبط با NRLP-12 - سندرم PAPA - تب دوره ای همراه با آفت دهانی،فارنژیت و آدنیت PFAPA - سندرم دوره ای مرتبط با گیرنده های فاکتور نکروز تومورTRAPS یا تب ایرلندی خانوادگی.بیماری بهجتآرتریت لایمسندرم های درد اندام ها

سندرم درد منتشر مزمن(که قبلا سندرم فیبرومیالژی جوانان نامیده می شد.) - سندرم درد پیچیده ناحیه ای تیپ1 Complex Regional Pain Syndrome Type 1 - اریتروملالژیا - دردهای رشد - سندرم هیپر موبیلیتی خوش خیم - سینوویت گذرا - درد کشککی رانی زانو - لغزش اپی فیز سر استخوان ران - استئو نکروز (اسامی دیگر:استئو نکروز،نکروز آواسکولر)درمان دارویی

داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی - سیکلوسپورین A - ایمونوگلوبولینهای داخل وریدی, کورتیکواستروئیدها - آزاتیوپرین - سیکلوفسفامید - متوترکسات - لفلونوماید - هیدروکسی کلروکین - سولفاسالازین - کلشی سین - مایکوفنولات موفتیل - داروهای بیولوژیک - داروهای جدید در حال توسعه

 
تحت حمایت
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies