Ревматологични заболявания при деца


Версия на 2016



ЮВЕНИЛЕН ИДИОПАТИЧЕН АРТРИТ



Системен Лупус Еритематозус

Антифосфолипидни антитела, Неонатален лупус



Ювенилен Дерматомиозит



Склеродермия



Ювенилен Спондилоартрит/ Ентезит-Свързан Артрит (SpA-ERA)



Болест на Kawasaki



Пурпурата на Henoch-Schoenlein (HSP)



Васкулиттът

Полиартериитис Нодоза, Aртериит на takayasu, Грануломатоза с полиангиит (Грануломатоза на Wegener, ГПА), Други васкулити,



Ревматизъм И Пост-Стрептококов Реактивен Артрит



Авто-инфламаторни заболявания

Blau синдромът, CANDLE, CAPS, CRMO, DIRA, FMF, MKD, NLRP12, PAPA, PFAPA, TRAPS



Болест На Бехчет



Лаймският артрит



Синдром на болки в крайниците

Комплексен регионален болков синдром тип І, Еритромелалгия, Болки на растежа, Бенигнен хипермобилен синдром, Транзиторен синовит, Пателофеморална болка- колянна болка, Епифизиолиза на бедрената глава, Остеохондроза (Синоними: остеонекроза, аваскуларна некроза), Болест на Legg-Calvé-Perthes, Болест на Osgood-Schlatter, Болест на Sever



Лекарствена терапия

НСПВС--Нестероидни противовъзпалителни средства, Циклоспорин А, Венозни имуноглобулини, Кортикостероиди, Азатиоприн, Циклофосфамид, Метотрексат, Лефлуномид, Хидроксихлороквин, Сулфасалазин, Колхицин, Микофенолат мофетил, Биологични лекарства, Нови разработвани лекарства

 
С подкрепата на
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies