Autoinflamačné ochorenia 


Verzia 2016
diagnosis
treatment
causes
Autoinflammatory Diseases
Autoinflamačné ochorenia
Blau, CANDLE, CAPS, CRMO, DIRA, FMF, Majeed, MKD, NLRP-12, PAPA, PFAPA,TRAPS
evidence-based
consensus opinion
2016
PRINTO PReS
Blauova choroba/juvenilná sarkoidóza


CANDLE


Periodické syndrómy asociované s kryopyrínom (CAPS)


Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO)


Deficiencia antagonistu IL-1 receptora (DIRA)


Familiárna Stredomorská Horúčka


Majeedov Syndróm


Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm)


Rekurentná horúčka spojená s NLRP12


PAPA syndróm


Periodická horúčka s aftami, faryngitídou a adenitídou (PFAFA)


Periodický sindróm asociovaný s receptorom TNF-α (TRAPS) alebo familiárna írska horúčka


1. VŠEOBECNÝ ÚVOD K AUTOINFLAMAČNÝM OCHORENIAM

1.1. Všeobecný úvod
Najnovšie pokroky vo výskume jasne ukázali, že niektoré zo zriedkavých horúčkovitých chorôb sú spôsobené genetickou poruchou. U viacerých z nich trpia návratnými horúčkami aj viacerí členovia rodiny.

1.2. Čo znamená pojem genetická porucha?
Genetická porucha znamená, že gén bol zmenený udalosťou, ktorá sa nazýva mutácia. Mutácia mení funkciu génu, ktorý potom poskytuje nesprávnu informáciu telu a spôsobuje chorobu. V každej bunke sa nachádzajú dve kópie každého génu. Jedna kópia je zdedená od matky a druhá zdedená od otca. Existujú dva typy dedičnosti:
1 – Recesívny: v tomto prípade obe kópie génu nesú mutáciu. Rodičia sú väčšinou nosičmi mutácie len na jednom z ich dvoch génov. Nie sú chorí, pretože choroba sa objavuje iba vtedy ak sú postihnuté oba gény. Riziko zdedenia mutácie od oboch rodičov je u dieťaťa 1:4.
2 – Dominantný: v tomto prípade stačí jedna mutácia na to, aby sa choroba prejavila. Ak je jeden z rodičov chorý, riziko prenosu na dieťa je 1:2.
Je takisto možné, že ani jeden z rodičov nie je nosičom mutácie a tento prípad sa nazýva mutácia de novo. Ku zmene génu dôjde počas počatia. Teoreticky v takomto prípade nie je žiadne riziko opakovania mutácie pre ďalšie dieťa (iba náhodné). Avšak potomkovia takto chorého dieťaťa majú také isté riziko postihnutia ako pri dominantnej dedičnosti t.j. 1:2.

1.3. Aké sú následky genetickej poruchy?
Mutácia naruší produkciu špecifickej bielkoviny a poškodí jej funkciu. Mutovaná bielkovina podporí zápalový proces a dovolí niektorým spúšťačom, ktoré nie sú schopné vyvolať zápal u zdravých ľudí, aby vyvolali horúčku a zápal u postihnutej osoby.


 
Podporili
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies