Pediatrické centrá


Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Národný ústav detských chorôb
Limbová 1
https://www.google.com/maps/@48.1671637,17.0905592,16z
48.1671637
17.0905592

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Národný ústav detských chorôb

Detská klinika LFUK v Bratislave a NÚDCH

Limbová 1

83340 Bratislava

 www.nudch.eu

 www.detskaklinika.sk


Tomáš Dallos

 00421-259371326

 00421-259371577

 Barbora Balažiová

 00421-259371306

 00421-259371671

 

Peter Čižnár

 00421-259371538

 00421-259371201

 

Daša Mišíková

 00421-259371326

 00421-259371577

 Google Maps

 
Podporili
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies