Pediatrické centrá


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
SNP 1
https://www.google.com/maps/@48.5414459,21.7799895,16z
48.5414459
21.7799895

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ

SNP 1

040 11 Košice


Veronika Vargová

 00421-552354132 ( Office)

 00421-55235239 (Outpatient Clinic)

 00421-556428935

 Erika Bánóová

 00421-552354141 (Office)

 00421-552352393 (Outpatient Clinic)

 Google Maps

 
Podporili
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies