Preporuke PRES-a u eri korona virusa - COVID-19 


Verzija 2020
diagnosis
treatment
causes
PRES recommendations in the corona era- COVID-19
Preporuke PRES-a u eri korona virusa - COVID-19
1
evidence-based
consensus opinion
2020
PRINTO PReSPreporuke PRES-a u eri korona virusa - COVID-19

Preporuke PRES-a u eri korona virusa - COVID-19
1. Sledite uputstva i preporuke Ministarstva zdravlja/Instituta za javno zdravlje vaše zemlje.
2. Proverite da li pažljivo sledite sve preporuke koje se odnose na higijenu. Imajte na umu da se novi korona virus može održati satima ili danima na mnogim površinama kao što su ručice, kvake, svetla, prekidači, mobilni telefoni, tastature računara, daljinski upravljači, tasteri, tasteri za pozivanje lifta, toaleti, sudopere/lavaboi, stolovi, stolice sa čvrstim naslonom itd.
Jednostavne mere mogu pomoći da očuvate sopstveno zdravlje, kao i zdravlje članova vaše porodice i vaših prijatelja:
Redovno perite ruke sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi. Temeljno osušite ruke.
Izbegavajte da dodirujete lice.
Pokrivanje usta i nosa papirnom maramicom ili rukavom u pregibu laktu u slučaju kijanja i kašljanja. Papirne maramice baciti u smeće.
Koristite papirne maramice za jednokratnu upotrebu.
Ako ste bolesni, nosite masku; ako nemate nikakvih simptoma nije potrebno da nosite masku. Maska ne može u potpunosti da spreči prenos virusa, ali služi kao podsetnik da ne dodirujete lice i kao znak upozorenja drugima da se ne osećate dobro.
Održavajte udaljenost u društvenim kontaktima, posebno ako je druga osoba naizgled bolesna, to jest, kija ili kašlje. Preporučuje se udaljenost od jednog metra.
Izbegavati rukovanje i grljenje.
3. U ovom trenutku, preporučuje se deci koja boluju od reumatskih bolesti da nastave svoju redovnu terapiju.
4. Ne prekidajte terapiju metotreksatom i biološkim lekovima, bez prethodne konsultacije sa vašim reumatologom. Može doći do pogoršanja reumatske bolesti.
5. Ako koristite kortikosteroidnu terapiju, konsultujte reumatologa oko prilagođavanja doze.
6. Pacijenti u izolaciji ili karantinu (bez simptoma) nastavljaju svoju uobičajenu terapiju.
7. U slučaju da se javi povišena telesna temperatura i sumnja se na postojanje infektivne bolesti, sledite nacionalne preporuke koje se odnose na COVID-19. U međuvremenu, prekinite terapiju metotreksatom ili biološkim lekovima i stupite u kontakt sa vašim reumatologom.
8. U slučaju da imate rutinsku reumatološku kontrolu, posavetujte se sa vašim pedijatrom ili reumatologom da li je kontrola neophodna i da li je moguće odložiti kontrolu ili je izvršiti telefonom ili na drugi način, što zavisi od opremljenosti zdravstvene službe.
9. Svima se, uključujući i pacijente obolele od pedijatrijskih reumatskih bolesti preporučuje da izbegavaju nepotrebna putovanja i gužve.
10. Želimo vam dobro zdravlje i brz povratak u svakodnevne aktivnosti.
Pogledajte i EULAR-ov portal - EULAR website


 
Podržano od
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies