România

Versiunea 2016


Acest site este rezultatul colaborării dintre Organizaţia Internaţională de Studii în Reumatologia Pediatrică (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation - PRINTO) şi Societatea Europeană de Reumatologie Pediatrică (Paediatric Rheumatology European Society - PRES), fiind realizat din fondurile obţinute de la Uniunea Europeană prin proiectul SHARE.
Scopul proiectului 'Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe' (acronim SHARE, numărul proiectului 2011 1202) este de a oferi recomandări pentru îngrijirea copiilor cu boli reumatice în fiecare ţară.

PRINTO (www.printo.it) este o reţea publică internaţională non-profit înfiinţată în 1996 de către 14 ţări europene (în prezent 60 ţări, cu 550 de centre şi în jur de 1180 de membri în întreaga lume), cu scopul de a promova, facilita şi coordona dezvoltarea, derularea, analiza şi raportarea studiilor care să evalueze eficacitatea şi siguranţa terapiilor medicamentoase, calitatea vieţii şi evoluţia copiilor cu boli reumatice. PRINTO este alcătuit din centrele universitare şi/sau clinice implicate activ în cercetare şi îngrijirea clinică a copiilor cu boli reumatice.

PRES (www.pres.eu) este o societate ştiinţifică internaţională pentru profesioniştii din asistenţa medicală din Europa (precum şi membrii asociaţi din ţările non-europene) care lucrează în domeniul reumatologiei pediatrice. Misiunea PRES este de a promova cunoaşterea bolilor reumatice pediatrice, de a stimula cercetarea în domeniu, de a răspândi cunoştinţele prin întâlniri ştiinţifice şi publicaţii, de a oferi standarde şi ghiduri de bună practică, de a furniza orientări şi standarde pentru formarea personalului medical în practica reumatologiei pediatrice.

PRINTO şi PRES colaborează în scopuri care ţin de cercetare.

Site-ul este împărţit în trei secţiuni:
Prima parte este destinată informării părinţilor despre caracteristicile bolilor reumatice pediatrice. Această secţiune a fost redactată special de către un grup de medici şi cadre medicale care aparţin organizaţiilor PRINTO/PRES/SHARE şi a fost revizuită de către reprezentanţii diferitelor asociaţii familiale (Colaboratori).

A doua secţiune prezintă adresele centrelor de reumatologie pediatrică, ai căror medici sunt membri PRINTO şi/sau PRES. Informaţiile au fost colectate prin intermediul unui chestionar elaborat de coordonatorii SHARE, PRINTO şi PRES, care a fost trimis centrelor de reumatologie pediatrică din întreaga lume. Această listă este actualizată în mod regulat, dar nu pretinde a fi exhaustivă. Lista este revizuită periodic de PRINTO şi coordonatorii săi naţionali.

Cea de a treia secţiune indică asociaţiile familiale cu preocupări în domeniu care se pot găsi în diferite ţări. Scopul lor principal este de a oferi consiliere la problemele şi dificultăţile de zi cu zi cărora familiile trebuie să le facă faţă .


 
Sponsorizat de
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies