Polska

Wersja 2016


Rekomendacje PReS w erze koronawirusa COVID-19

1. Sprawdzaj na bieżąco i realizuj zalecenia epidemiologiczne dotyczące całego społeczeństwa wydawane przez Ministerstwo Zdrowia.
2. Upewnij się, że skrupulatnie przestrzegasz zaleceń dotyczących higieny. Pamiętaj, że koronawirus może przeżyć wiele godzin lub dni na różnych powierzchniach takich jak: uchwyty, klamki, włączniki świateł, smartfony, klawiatury komputerów, piloty, klucze, przyciski w windach, toalety, umywalki, stoły, oparcia krzeseł itp.
Proste kroki mogą pomóc zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażenia wśród członków Twojej rodziny i przyjaciół:
Często myj ręce (przez co najmniej 20 sekund) używając wody i mydła. Dokładnie je potem osusz.
Staraj się unikać dotykania swojej twarzy.
Jeśli kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos łokciem lub chusteczką, którą możesz wyrzucić nie stwarzając zagrożenia dla innych.
Używaj ręczników i chusteczek jednorazowych.
Jeśli jesteś chory, załóż maseczkę. Jeśli nie masz żadnych objawów nie ma takiej konieczności. Maseczka nie jest w stanie całkowicie uchronić przed transmisją wirusa, ale jej obecność przypomina, żeby nie dotykać twarzy i ostrzega innych, że możesz nie czuć się najlepiej.
Zachowuj bezpieczną odległość (co najmniej 1 metra) zwłaszcza od osób, które wyglądają na chore (np. kaszlą, kichają).
Witając się unikajmy uścisków dłoni i przytulania.
3. W chwili obecnej wszystkim dzieciom leczonym przewlekle z powodu chorób reumatycznych zaleca się kontynuację leczenia takiego samego, jak do tej pory.
4. Nie odstawiaj sam swoich leków, w tym metotreksatu i leczenia biologicznego, bez konsultacji z Twoim reumatologiem. Może do doprowadzić do zaostrzenia Twojej choroby.
5. Jeśli jesteś aktualnie leczony glikokortykosteroidami – rozważ konsultację z reumatologiem odnośnie dostosowania ich dawki.
6. Pacjenci w kwarantannie lub podlegający nadzorowi epidemiologicznemu (bez objawów) powinni kontynuować leczenie jak dotychczas.
7. Jeśli masz gorączkę lub podejrzewasz u siebie chorobę zakaźną, zachowuj się zgodnie z ogólnopolskimi wytycznymi dotyczącymi zakażenia koronawirusem. W międzyczasie zawieś leczenie metotreksatem, a jeśli jesteś w trakcie terapii biologicznej, skontaktuj się z Twoim reumatologiem.
8. Jeśli masz zaplanowaną kontrolną wizytę u reumatologa, rozważ w porozumieniu z lekarzem POZ lub reumatologiem, czy jest ona bezwzględnie konieczna, czy może być bezpiecznie przełożona na inny termin lub zamieniona na telekonsultację. Dostępność takiej możliwości może się różnić w zależności od systemu opieki zdrowotnej.
9. Unikaj przebywania w skupiskach oraz podróży, które nie są niezbędne – dotyczy to wszystkich osób, w tym dzieci z chorobami reumatycznymi.
10. Życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do zwykłego funkcjonowania.
EULAR website

Ta strona internetowa jest wynikiem współpracy pomiędzy Międzynarodową Organizacją Badawczą Reumatologów Dziecięcych (PRINTO) i Europejskim Pediatrycznym Towarzystwem Reumatologicznym (PRES). Została stworzona dzięki funduszom uzyskanym z projektu Unii Europejskiej o nazwie SHARE.
Celem projektu SHARE (Wspólne centrum i punkt dostępu dla reumatologii dziecięcej w Europie, projekt nr 2011 1202) jest dostarczanie każdemu krajowi rekomendacji dotyczących opieki nad dziećmi z chorobami reumatycznymi.

PRINTO (www.printo.it) jest międzynarodową publiczną siecią non profit, utworzoną w 1996 r. przez 14 europejskich krajów (obecnie zrzesza około 60 krajów, 550 ośrodków i około 1180 członków na całym świecie), której celem jest popieranie, ułatwianie i koordynacja rozwoju, prowadzenia, analizowania i opracowywania badań oceniających skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych leków, jakość życia i następstwa chorób reumatycznych u dzieci.. Do PRINTO należą akademickie i/lub kliniczne ośrodki aktywnie zaangażowane w badania i opiekę kliniczną nad pacjentami z dziecięcymi chorobami reumatycznymi.

PRES (www.pres.eu) jest międzynarodowym towarzystwem naukowym zrzeszającym pracowników ochrony zdrowia z Europy (i pozaeuropejskich członków stowarzyszonych), działającą w obszarze reumatologii dziecięcej. Misją PRES jest promowanie wiedzy na temat chorób reumatycznych wieku dziecięcego, zachęcanie do badań w tym zakresie, szerzenie wiedzy poprzez spotkania naukowe i publikacje, dostarczanie wytycznych i standardów dobrej praktyki klinicznej, dostarczanie wytycznych i standardów szkolenia lekarzy i współpracujących pracowników ochrony zdrowia w zakresie reumatologii dziecięcej.

PRINTO i PRES współpracują w celach badawczych.

Strona internetowa jest podzielona na trzy części:
Pierwsza część służy przekazaniu rodzicom podstawowej charakterystyki głównych chorób reumatycznych wieku dziecięcego. Opracowali ją lekarze i pracownicy służby zdrowia należący do PRINTO/PRES/SHARE i zweryfikowali przedstawiciele różnych organizacji pomocy rodzinie chorych (współpracownicy).

W drugiej części podano adresy pediatrycznych ośrodków reumatologicznych, w których pracują lekarze będący członkami PRINTO i/lub PRES. Informacje zgromadzono na podstawie kwestionariusza opracowanego przez koordynatorów SHARE, PRINTO i PRES, rozesłanego do pediatrycznych ośrodków reumatologicznych na całym świecie. Lista jest systematycznie uzupełniana, ale nie jest wyczerpująca. Listę okresowo koryguje PRINTO i krajowi koordynatorzy PRINTO.

W trzeciej części wymieniono organizacje pomocy rodzinie chorych działające w różnych krajach. Ich głównym celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów i trudności życia codziennego, jakie napotyka chory i jego rodzina.


 
Wspierany przez
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies