Lietuva

Versija 2016


Ši interneto svetainė yra Vaikų reumatologijos tarptautinių tyrimų organizacijos (PRINTO) ir Europos vaikų reumatologų draugijos (PRES) bendradarbiavimo rezultatas. Ji finansuojama Europos Sąjungos projekto SHARE lėšomis.
Projekto „Vienas centras ir informacijos paieškos taškas Europos vaikų reumatologams" („Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe", akronimas SHARE, projekto numeris 2011 1202) tikslas – kiekvienai šaliai teikti vaikų, sergančių reumatinėmis ligomis, priežiūros rekomendacijas.

PRINTO (www.printo.it) yra tarptautinis visuomeninis naudos nesiekiantis tinklas, kurį 1996 metais sukūrė 14 Europos šalių (šiuo metu jo veikloje dalyvauja 60 šalių, kurios įsteigė 550 centrų, ir apie 1 180 dalyvių iš viso pasaulio). Šio tinklo tikslas – remti, palengvinti ir koordinuoti tyrimus bei studijas, nustatančius gydymo vaistais efektyvumą ir saugumą, sergančių reumatinėmis ligomis vaikų gyvenimo kokybę ir ligų pasekmes. PRINTO susideda iš akademinių ir (arba) klinikinių centrų, aktyviai plėtojančių mokslinę veiklą ir klinikinę vaikų, sergančių reumatinėmis ligomis, priežiūrą.

PRES (https://www.pres.eu/) yra tarptautinė mokslinė draugija, vienijanti Europos sveikatos apsaugos specialistus (taip pat ne europiečius, kaip asocijuotus narius), dirbančius vaikų reumatologijos srityje. PRES misija – teikti žinias apie vaikų reumatines ligas, skatinti mokslinius šios srities tyrimus, platinti žinias mokslinių konferencijų metu ir per publikacijas, teikti gydytojų ir kitų vaikų reumatologijos specialistų rengimo rekomendacijas ir nurodymus dėl klinikinės praktikos.

PRINTO ir PRES bendradarbiauja mokslinių tyrimų tikslais.

Šią interneto svetainę sudaro trys dalys:
Pirmojoje dalyje teikiama informacija tėvams apie vaikų reumatines ligas (kas tai yra, koks gydymas). Ši dalis buvo specialiai parašyta gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų, kurie priklauso PRINTO/PRES/SHARE, ir peržiūrėta įvairių šeimų asociacijų atstovų. (Bendraautoriai)

Antrojoje dalyje teikiama vaikų reumatologijos centrų, kuriuose dirbantys gydytojai yra PRINTO ir (arba) PRES nariai, kontaktinė informacija. Ši informacija buvo surinkta per SHARE koordinatorių, PRINTO ir PRES sudarytą apklausą, surengtą viso pasaulio vaikų reumatologijos centruose. Šis sąrašas nebaigtinis ir yra reguliariai atnaujinamas (periodiškai peržiūrimas PRINTO ir PRINTO tarptautinių koordinatorių).

Trečiojoje dalyje pateikiamas organizacijų, kurios gali padėti šeimoms visame pasaulyje, sąrašas. Šių organizacijų uždavinys – padėti spręsti kasdienes problemas ir įveikti sunkumus, su kuriais susiduria šeimos, auginančios vaikus, sergančius reumatinėmis ligomis.


 
Remia
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies