טיפול תרופתי 


גרסת 2016
diagnosis
treatment
causes
Drug Therapy
טיפול תרופתי
סולפסלזין ,הידרוקסיכלורוקווין ,לפלונומיד ,אימונוגלובולינים תוך-ורידיים , תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים, קורטיקוסטרואידים, אזתיופרין, ציקלופוספאמיד,קולכיצין, קנקינומאב אטנרספט , מטוטרקסט
evidence-based
consensus opinion
2016
PRINTO PReS
סולפסלזין
הידרוקסיכלורוקווין
לפלונומיד
אימונוגלובולינים תוך-ורידיים
תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים
קורטיקוסטרואידים
אזתיופרין
ציקלופוספאמיד
קולכיצין
קנקינומאב אטנרספט
מטוטרקסט