רשימת המרכזים לראומטולוגיית ילדים - South Africa


חזרה למרכזים הרפואיים לילדים במדינה שלך

Universitas Hospital
Universitas Hospital
P.O.Box 339 (G69)
Universitas Hospital
P.O.Box 339 (G69)
https://www.google.com/maps/@-29.1160150,26.1874580,16z
-29.1160150
26.1874580
Red Cross Children Hospital and Groote Schuur Hospital
Red Cross Children Hospital and Groote Schuur Hospital
Klipfontein Road, Rondebosch
Red Cross Children Hospital and Groote Schuur Hospital
Klipfontein Road, Rondebosch
https://www.google.com/maps/@-33.9539509,18.4885925,16z
-33.9539509
18.4885925

 
נתמך בידי
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies