רשימת המרכזים לראומטולוגיית ילדים - Belgique


חזרה למרכזים הרפואיים לילדים במדינה שלך

Montegnee (Liege)

C.H.C. Esperance

Queen Paola Hospital ZNA
Queen Paola Hospital ZNA
Lindendreef 1
Queen Paola Hospital ZNA
Lindendreef 1
https://www.google.com/maps/@51.1821544,4.4198357,16z
51.1821544
4.4198357
Universitair Ziekenhuis Antwerp (UZA)
Universitair Ziekenhuis Antwerp (UZA)
Drie Eikenstraat 655
Universitair Ziekenhuis Antwerp (UZA)
Drie Eikenstraat 655
https://www.google.com/maps/@0,0,16z
0
0
Queen Fabiola Children's University Hospital
Queen Fabiola Children's University Hospital
Avenue Jean Joseph Crocq, 15
Queen Fabiola Children's University Hospital
Avenue Jean Joseph Crocq, 15
https://www.google.com/maps/@50.8882619,4.3286670,16z
50.8882619
4.3286670
Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB)
Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB)
Laarbeeklaan 101
Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB)
Laarbeeklaan 101
https://www.google.com/maps/@0,0,16z
0
0
University Hospital Saint-Luc - Catholic University of Leuven
University Hospital Saint-Luc - Catholic University of Leuven
Avenue Hippocrate 10 - Tour Pasteur
University Hospital Saint-Luc - Catholic University of Leuven
Avenue Hippocrate 10 - Tour Pasteur
https://www.google.com/maps/@50.8522457,4.4519002,16z
50.8522457
4.4519002
University Hospital of Charleroi (Hospital Marie Curie)
University Hospital of Charleroi (Hospital Marie Curie)
Chaussee de Bruxelles
University Hospital of Charleroi (Hospital Marie Curie)
Chaussee de Bruxelles
https://www.google.com/maps/@50.4363281,4.4397600,16z
50.4363281
4.4397600
Gent University Hospital
Gent University Hospital
De Pintelaan 185
Gent University Hospital
De Pintelaan 185
https://www.google.com/maps/@51.0249720,3.7251810,16z
51.0249720
3.7251810
University Hospital Gasthuisberg
University Hospital Gasthuisberg
Herestraat, 49
University Hospital Gasthuisberg
Herestraat, 49
https://www.google.com/maps/@50.8799490,4.6724997,16z
50.8799490
4.6724997
Liege Citadelle University Hospital
Liege Citadelle University Hospital
Bd XIIe de Ligne 1
Liege Citadelle University Hospital
Bd XIIe de Ligne 1
https://www.google.com/maps/@50.6325574,5.5796662,16z
50.6325574
5.5796662
C.H.C. Esperance
C.H.C. Esperance
447, rue St Nicolas
C.H.C. Esperance
447, rue St Nicolas
https://www.google.com/maps/@50.6406364,5.5352655,16z
50.6406364
5.5352655

 
נתמך בידי
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies