Hrvatska

Verzija 2016


Preporuke Europskog društva pedijatrijskih reumatologa za postupanje u vrijeme COVID-19 pandemije

1. Budite u toku s najnovijim informacijama i pridržavajte se preporuka nadležnih nacionalnih institucija.
2. Pobrinite se da dosljedno provodite sve preporuke u vezi higijene. Novi corona virus može se zadržati nekoliko sati ili nekoliko dana na mnogim površinama poput ručki, kvaka, prekidača za paljenje svijetla, mobilnih telefona, tipkovnica, daljinskih upravljača, ključeva, tipki dizala, toaleta, lavaboa, stolova, stolica, itd.
Jednostavne mjere koje će pomoći Vašem zdravlju i zdravlju Vaše obitelji i prijatelja su:
Perite ruke redovito i najmanje 20 sekundni sapunom i vodom. Dobro posušite ruke nakon pranja.
Izbjegavajte doticati lice.
Kašljajte i kišite u lakat ili papirnatu maramicu koju nakon toga treba sigurno baciti.
Upotrebljavajte papirnate maramice koje kasnije možete baciti.
Nosite masku kada ste bolesni; ako nemate simptoma nije potrebno nositi masku. Maska ne može u potpunosti spriječiti prijenos virusa, no dobar je podsjetnik da ne treba dirati lice i služi kao upozorenje drugima da možda niste dobro.
Budite razumni u društvenim kontaktima, osobito s ljudima koji djeluj bolesno (koji npr. kašlju ili kišu). Preporuča se održavanje razmaka od jednog metra.
Potrebno se pozdravljati bez rukovanja i izbjegavati grljenje.
3. Trenutno za djecu s reumatskim bolestima koja se liječe preporučamo da nastave sa svim lijekovima kao i do sada.
4. Nemojte prekidati s uzimanjem lijekova, uključujući i metotreksat (MTX) te biološke lijekove, bez da se prije savjetujete sa svojim reumatologom. Prekidanje uzimanja lijekova moglo bi uzrokovati pogoršanje reumatske bolesti.
5. Ako ste na glukokortikoidima, savjetujte se sa svojim reumatologom radi moguće prilagodbe doze.
6. Bolesnici u samoizolaciji ili karanteni (bez simptoma) trebali bi nastaviti s uzimanjem lijekova.
7. U slučaju pojave febriliteta ili sumnje na infektivnu bolest, pridržavajte se savjeta nadležnih nacionalnih institucija za pristup testiranju na COVID-19. U međuvremenu, prestanite uzimati metotreksat (MTX), te stupite u kontakt s nadležnim reumatologom ako uzimate biološke lijekove.
8. U slučaju da imate zakazan redovni pregled reumatologa, konzultirajte se s nadležnim liječnikom ili reumatologom kako bi se odredilo da li je pregled zaista neophodan, da li se može sigurno odgoditi, te da li se može obaviti putem telefona, što ne mora biti dostupno u svim ustanovama.
9. Za sve osobe, uključujući djecu s reumatskim bolestima, vrijedi pravilo o izbjegavanju nepotrebnih putovanja i okupljanja.
10. Svima želimo dobro zdravlja i brz povratak u normalu.
Molimo pogledajte i preporuke Europskog društva za reumatologiju (EULAR) - EULAR website

Ova internet stranica rezultat je suradnje Međunarodne organizacije za provođenje ispitivanja u dječjoj reumatologiju (PRINTO, engl. Paediatric Rheumatology InterNational Trials Organisation) i Europskog društva pedijatrijskih reumatologa (PRES, engl. Paediatric Rheumatology European Society), a realizirana je iz sredstava osiguranih u projektu Europske unije poznatom pod nazivom SHARE.
Cilj projekta "Single Hub and Acess point for paediatric Rheumatology in Europe" (akronim SHARE, broj projekta 2011 1202) je pružanje uputa za brigu o djecu s reumatskim bolestima u raznim zemljama.

PRINTO (www.printo.it) je neprofitna međunarodna javna mreža koju je 1996. godine utemeljilo 14 europskih zemalja (sada okuplja 60 zemalja, s 550 centara i oko 1180 članova diljem svijeta), a kojoj je cilj promicanje, olakšavanje i koordiniranje razvoja, provođenja, analiziranja i izvještavanja o istraživanjima kojima se ispituje učinkovitost i sigurnost lijekova te kvaliteta života i ishod bolesti u djece s reumatskim bolestima. PRINTO se sastoji od akademskih i/ili kliničkih centara koji su aktivno uključeni u istraživanje i kliničku skrb djece s reumatskim bolestima.

PRES (www.pres.eu) je međunarodno znanstveno društvo europskih zdravstvenih djelatnika (i ne-europskih koji su uključeni kao pridruženi članovi) koji rade u području pedijatrijske reumatologije. Misija PRES-a je promicanje znanja o pedijatrijskim reumatskim bolestima, poticanje istraživanja u ovom području, jačanje znanja putem znanstvenih sastanaka i publikacija, pružanje smjernica i standarda za obuku liječnika i pridruženih zdravstvenih djelatnika koji se bave pedijatrijskom reumatologijiom.

PRINTO i PRES surađuju u istraživanjima.

Ova internet stranica podjeljena je u tri dijela:
Cilj prvog dijela je informiranje obitelji o karakteristikama pedijatrijskih reumatskih bolesti. Ovaj dio posebno je napisala grupa liječnika i zdravstvenih djelatnika uključenih u PRINTO/PRES/SHARE i pregledana je od strane predstavnika raznih udruga obitelji (Suradnici).

Drugi dio pruža informacije o dječjim reumatološkim centrima čiji su liječnici članovi PRINT-a i/ili PRES-a.Informacije su prikupljene putem upitnika koje su podijelili SHARE, PRINTO i PRES koordinatori i poslali ih u dječje reumatološke centre diljem svijeta. Lista se redovio osvježuje no ne može se reći da je uvijek aktualna. Listu s vremena na vrijeme pregledava PRINTO i PRINTO nacionalni koordinatori.

U trećem dijelu nalaze se informacije o udrugama iz različitih zemalja koje pružaju pomoć obiteljima oboljelih. Glavna svrha ovih organizacija je davanje savjeta o svakodnevnim problemima i poteškoćama s kojima se obitelji moraju nositi.


 
Podržano od
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies