Autoinflamatorne Bolesti 


Verzija 2016
diagnosis
treatment
causes
Autoinflammatory Diseases
Autoinflamatorne Bolesti
Blau, CANDLE, CAPS, CRMO, DIRA, FMF, Majeed, MKD, NALP-12, PAPA, PFAPA,TRAPS
evidence-based
consensus opinion
2016
PRINTO PReS
Blau sindrom


CANDLE


Periodički sindrom povezan s kriopirinom (engl. cryopyrin-associated periodic syndrome, CAPS)


Kronični nebakterijski osteomijelitis/osteitis (ili CRMO)


Deficiency Of IL-1 receptor Antagonist (DIRA)


Obiteljska mediteranska vrućica


Majeed sindrom


Nedostatak mevalonat kinaze (MKD, engl. mevalonate kinase deficiency) (ili hiper igd sindrom)


Ponavljajuća vrućica povezana s NLRP12


PAPA sindrom


Periodična vručica s aftoznim faringitisom i adenitisom (PFAPA)


Periodički sindrom vezan uz receptor čimbenika tumorske nekroze (TRAPS, engl. tumor necrosis factor receptor associated periodic syndrome) ili obiteljska hibernianska groznica


1. OPĆI UVOD U AUTOINFLAMATORNE BOLESTI

1.1 Opći uvod
Nedavni napredak u istraživanjima jasno je pokazao da su neke rijetke bolesti praćene vrućicom uzrokovane genetskim poremećajima. U mnogima od njih drugi članovi obitelji također mogu imati ponavljajuće vrućice.

1.2 Što znači "genetski poremećaj"?
Genetski poremećaj opisuje gen koji je izmijenjen nekim događajem kojeg nazivamo mutacija. Takve mutacije mijenjaju funkciju gena, koji stoga daje netočne informacije tijelu, što dovodi do bolesti. U svakoj stanici, postoje dvije kopije svakog gena. Jedna kopija se nasljeđuje od majke, a druga od oca. Nasljeđivanje može biti:
1. Recesivno: u ovom slučaju obje kopije gena nose mutaciju. Roditelji obično nose mutaciju na samo jednom od dva gena. Nisu bolesni jer se bolest javlja samo ako su oba gena zahvaćena. Rizik da će dijete naslijediti mutaciju od svakog roditelja je jedan naprama četiri.
2. Dominanto: u ovom slučaju, jedna mutacija je dovoljna da se razvije bolest. Ako je jedan od roditelja bolestan, rizik za prijenos bolesti na dijete je jedan naprama dva.
Moguće je i da nijedan od roditelja ne nosi mutaciju; takav slučaj poznat je kao de novo mutacija. U tom slučaju gen je izmijenjen u vrijeme začeća. Teoretski nema rizika za drugo dijete (nije veći nego nasumičan), no potomci pogođenog djeteta imaju isti rizika za razvoj bolesti kao i u slučaju dominantne mutacije (tj. jedan naprama dva).

1.3 Kakva je posljedica genetskog poremećaja?
Mutacija će utjecati na stvaranje specifičnih proteina i na njihovu funkciju. Mutirani protein biti će skloniji upalnom procesu i omogućiti će da različiti poticaji, koji u zdrave osobe ne mogu započeti upalu, potaknu vrućicu i upalu u pogođene osobe.


 
Podržano od
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies