Enfermidades Reumáticas Pediátricas


Versión de 2016



Artrite idiopática xuvenil (AIX)



Lupus eritematoso sistémico (LES)

Anticorpos antifosfolípidos, Lupus neonatal



Dermatomiosite xuvenil



Esclerodermia



Espondiloartrite xuvenil/artrite relacionada con entesite (EPAX/ARE)



Enfermidade de Kawasaki



Púrpura de Henoch-Schoenlein (PHS)



Vasculite sistémica primaria xuvenil rara

Poliarterite nodosa (PAN), arterite de Takayasu (AT), Granulomatose con polianteíte (GPA) ou Granulomatose de Wegener (GW) e polianxeíte microscópica (PAM), anxeíte primaria do sistema nervioso central (APSNC)



Febre Reumática e Artrite Reactiva Postestreptocócica



Enfermidades autoinflamatorias



Síndrome de Behçet



Artrite de Lyme



Síndromes de dor nas extremidades

Síndrome de dor crónica xeneralizada (anteriormente chamado síndrome de fibromialxia xuvenil), Síndrome de dor rexional complexa de tipo 1, Eritromelalxia, Dores de crecemento, Síndrome de hipermovilidade benigna, Sinovite transitoria de cadeira, Dor patelofemoral (dor de xeonllo), Epifisiolite femoral,Osteocondrose, Enfermidade de Perthes, Enfermidade de Osgood-Schlatter, Enfermidade de Sever, Enfermidade de Freiberg, Enfermidade de Scheuermann



Tratamento farmacolóxico

AINE: antiinflamatorios non esteroideos, Inmunoglobulinas intravenosas, Corticoesteroides, Azatioprina, Ciclofosfamida, Metotrexato, Leflunomida, Hidroxicloroquina, Sulfasalazina, Colchicina, Micofenolato de mofetilo, Fármacos biolóxicos, Novos fármacos en desenvolvemento

 
Apoiado por
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies