Dětská revmatická onemocnění


Verze č 2016



Juvenilní idiopatická artritida



Systémový lupus erythematosus

Antifosfolipidové protilátky, Neonatální lupus



Juvenilní dermatomyozitida



Sklerodermie



Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA)



Kawasakiho nemoc



Henoch-Schönleinova purpura



Vzácné primární systémové vaskulitidy

Polyarteritis nodosa (PAN), Takayasuova arteritida (TA), ANCA-ASOCIOVANÉ VASKULITIDY: Granulomatóza s polyangiitidou (Wegenerova granulomatóza, GPA) a Mikroskopická polyangiitida (MPA), Primární angiitida centrálního nervového systému (PACNS)



Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Post-streptokoková reaktivní artritida



Autoinflamatorní onemocnění

Blauův syndrom, Candle, CAPS, CRMO, DIRA, Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever), Majeedův, MKD, Rekurentní horečka spojená s NRLP21, PAPA, PFAPA, TRAPS



Behcetova nemoc



Lymeská artritida



Syndrom Chronické Bolesti

Syndrom generalizované chronické bolesti, Syndrom komplexní regionální bolesti typ 1, Erytromelalgie, Růstové bolesti, Syndrom benigní hypermobility, Transientní synovitida kyčelního kloubu, Transientní synovitida kyčelního kloubu, Sklouzlá horní femorální epifýza, Osteochondrózy



Terapie

Nesteroidní antiflogistika - NSAID, Cyklosporin A, Nitrožilní (intravenózní) imunoglobuliny, Kortikosteroidy, Azathioprin, Cyklofosfamid, Metotrexát, Leflunomid, Hydroxychlorochin, Sulfasalazin, Kolchicin, Mykofenolát mofetil, Biologická léčba

 
Podpořeno z
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies