Doporučení Evropské pediatrické revmatologické společnosti v časech koronaviru COVID-19 


Verze č 2020
diagnosis
treatment
causes
PRES recommendations in the corona era- COVID-19
Doporučení Evropské pediatrické revmatologické společnosti v časech koronaviru COVID-19
evidence-based
consensus opinion
2020
PRINTO PReSDoporučení Evropské pediatrické revmatologické společnosti v časech koronaviru COVID-19

Doporučení Evropské pediatrické revmatologické společnosti v časech koronaviru COVID-19
1. Doplňujte si nejnovější informace a následujte doporučení Ministerstva zdravotnictví vaší země.
2. Pečlivě následujte veškerá hygienická doporučení. Uvědomte si, že nový koronavirus může zůstávat životaschopný po mnoho hodin až dní na površích jako jsou kliky, madla, držadla, vypínače, mobilní telefony, klávesnice, ovladače, klíče, tlačítka ve výtazích, toalety, umyvadla, stoly, polstrované židle, apod.
Jednoduché kroky mohou pomoci ochránit zdraví vaše, vaší rodiny a přátel:
- Myjte si ruce pravidelně alespoň 20 sekund vodou a mýdlem. Důkladně si je poté osušte.
- Nedotýkejte se obličeje.
- Kašlejte a kýchejte do rukávu, nebo papírových kapesníků, poté je bezpečně vyhoďte.
- Používejte jednorázové kapesníky.
- Noste roušku a nesahejte si do obličeje. (Poznámka překladatele: text tohoto odstavce byl upraven tak, aby byl v souladu s nejnovějším nařízením v ČR, kde s platností od 18.3., 18:00 hodin je nošení roušky všude POVINNÉ).
- Dodržujte rozumný odstup, především od lidí, kteří vypadají nemocně, kašlou, kýchají. Doporučuje se 1 metr.
- S ostatními se zdravte bez podání ruky, neobjímejte se.
3. Momentálně revmatologicky nemocným dětem s medikací doporučujeme pokračovat v terapii jako obvykle.
4. Nevynechávejte terapii včetně methotrexátu a biologické terapie bez konzultace s revmatologem. Mohlo by to způsobit zhoršení revmatického onemocnění.
5. Užíváte-li kortikoterapii – domluvte se s revmatologem o možnosti úpravy dávek. (Poznámka překladatele: úprava dávek obvykle ve smyslu NAVÝŠENÍ)
6. Pacienti v izolaci nebo karanténě (bez příznaků) by měli pokračovat v terapii jak zavedeno.
7. V případě horečky a podezření na infekční onemocnění následujte vaše národní doporučení k přístupu zdravotní péče a k testování na COVID-19. Dočasně vysaďte MTX, a pokud berete biologika, poraďte se s vaším ošetřujícím revmatologem.
8. V případě, že vás čeká běžná revmatologická kontrola, obraťte se na vašeho praktického lékaře, nebo revmatologa, zda je návštěva nezbytná, nebo je-li bezpečné ji odložit, zda může být provedena telefonicky, nebo jiným nekontaktním způsobem. Tato možnost se může lišit dostupností napříč odlišnými podmínkami zdravotní péče.
9. Pro všechny jednotlivce, včetně dětských pacientů s revmatologickým onemocněním – vyhněte se zbytečnému cestování a shromažďování.
10. Přejeme vám pevné zdraví a brzký návrat do běžných kolejí.
Podívejte se také na webové stránky EULAR. - EULAR website


 
Podpořeno z
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies