Belgique

Versie 2016


PRES-aanbevelingen in het corona tijdperk- COVID-19

1. Blijf op de hoogte en volg de aanbevelingen van het Ministerie van Volksgezondheid / overheidsinstanties van het land. (https://www.info-coronavirus.be/)
2. Zorg ervoor dat u alle hygiëneaanbevelingen nauwgezet opvolgt. Houd er rekening mee dat het nieuwe coronavirus uren of dagen levensvatbaar kan blijven op veel oppervlakken zoals handgrepen, deurknoppen, lichtschakelaars, mobiele telefoons, computertoetsenborden, afstandsbedieningen, sleutels, liftknoppen, toiletten, gootstenen, tafels, stoelen met harde rug, enz.
Eenvoudige maatregelen zullen waarschijnlijk helpen om uw gezondheid en die van uw familie en vrienden te behouden:
- Was uw handen zeer regelmatig gedurende ten minste 20 seconden met water en zeep. Droog daarna de handen grondig af.
- Probeer uw gezicht niet aan te raken.
- Hoesten of niezen moet in de elleboogplooi of tissue gebeuren en deze laatste moet veilig worden weggegooid.
- Gebruik tissues (papieren zakdoekjes).
- Draag een masker als je ziek bent; als er geen symptomen zijn, is het niet nodig om een ​​masker te dragen. Het masker kan virusoverdracht niet volledig voorkomen, maar het is een goede herinnering om uw gezicht niet aan te raken en dient om anderen te waarschuwen dat u mogelijk niet gezond bent.
- Houd voldoende sociale afstand, vooral van mensen die ziek lijken te zijn, bijv. met hoesten of niezen. Een meter wordt aanbevolen.
- We moeten elkaar begroeten zonder elkaar de hand te schudden en we vermijden omhelzingen.
3. Voor kinderen met reumatische aandoeningen die momenteel medicatie gebruiken, raden we aan om alle behandelingen zoals gewoonlijk voort te zetten.
4. Stop niet met uw medicijnen, inclusief methotrexaat (MTX) en biologische geneesmiddelen, zonder uw reumatoloog te raadplegen. Dit kan een verergering van uw reumatische aandoening veroorzaken.
5. Als u een behandeling met corticosteroïden (zoals prednison) gebruikt, raadpleeg dan uw reumatoloog over mogelijke dosisaanpassingen.
6. Patiënten in isolatie of quarantaine (zonder symptomen) dienen de behandeling zoals gewoonlijk voort te zetten.
7. Volg bij koorts en verdenking op een infectieziekte uw nationale advies voor toegang tot de gezondheidszorg en om te testen op Covid-19. Onderbreek dan in de tussentijd de MTX en neem, als u biologische geneesmiddelen gebruikt, contact op met uw behandelende reumatoloog voor advies
8.In het geval dat u een routinematige reumatologische afspraak heeft, overweeg dan om uw huisarts of reumatoloog te vragen of dit essentieel is, of dat het veilig kan worden uitgesteld, of dat het kan worden uitgevoerd via de telefoon of een ander apparaat op afstand. Deze faciliteit kan variëren in beschikbaarheid tussen verschillende zorginstellingen.
9. Voor alle individuen, inclusief patiënten met reumatische aandoeningen: vermijd onnodig reizen en drukte.
10. Wij wensen u een goede gezondheid en een snelle terugkeer naar de normale gang van zaken.
Zie ook EULAR website - EULAR website

Deze website is het resultaat van een samenwerking tussen de Paediatric Rheumatology InterNational Trials Organisation (PRINTO) en de Paediatric Rheumatology European Society (PRES), en is gerealiseerd dankzij fondsen van het project van de Europese Unie, SHARE genaamd.
Het project ‘Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe’ (afgekort SHARE met projectnummer 2011 1202) heeft als doel alle landen aanbevelingen te verstrekken over de zorg van kinderen met reumatische aandoeningen.

PRINTO (www.printo.it) is een internationaal publiek netwerk zonder winstoogmerk, dat opgericht is in 1996 door 14 Europese landen (nu zo'n 60 landen met 550 centra en ongeveer 1.180 leden wereldwijd). Het heeft als doel de ontwikkeling, de uitvoering, de analyse en de rapportering van de studies aan te moedigen, te vergemakkelijken en te coördineren, en dit om de doeltreffendheid en veiligheid van geneesmiddelen te evalueren alsook de levenskwaliteit en de afloop van kinderen met pediatrische reumatische aandoeningen te onderzoeken. PRINTO bestaat uit academische en/of klinische centra die actief deelnemen aan het onderzoek naar en de klinische zorg voor kinderen met reumatische aandoeningen.

PRES (www.pres.eu) is een internationale wetenschappelijke vereniging voor Europese zorgverleners (en voor niet-Europese zorgverleners als geassocieerde leden), die werkzaam zijn in de pediatrische reumatologie. De missie van PRES is het promoten van kennis over pediatrische reumatische aandoeningen, het stimuleren van onderzoek, het verspreiden van kennis via wetenschappelijke bijeenkomsten en publicaties, het geven van richtlijnen en normen voor een goede klinische praktijk en voor het opleiden van artsen en professionele zorgverleners in de pediatrische reumatologische praktijk.

PRINTO en PRES werken voor onderzoeksgerelateerde doeleinden samen.

De website is onderverdeeld in drie delen:
Het doel van het eerste deel is het informeren van families over de kenmerken van pediatrische reumatische aandoeningen. Dit onderdeel is speciaal geschreven door een groep artsen en zorgverleners die aangesloten zijn bij PRINTO/PRES/SHARE en is herzien door de vertegenwoordigers van verschillende patiëntenverenigingen (Bijdragers).

In het tweede deel worden contactgegevens verstrekt voor pediatrische reumacentra waarvan de artsen lid zijn van PRES en/of PRINTO. De informatie is verzameld door middel van een vragenlijst die uitgewerkt is door coördinatoren van SHARE, PRINTO en PRES en die naar pediatrische reumacentra in de hele wereld verstuurd zijn. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt, maar heeft niet als doel volledig te zijn. De lijst wordt periodiek bijgewerkt door PRINTO en de nationale coördinatoren van PRINTO.

In het derde deel wordt een lijst gegeven van de verschillende patiëntenverenigingen in de verschillende landen. Het belangrijkste doel van deze organisaties is het geven van advies met betrekking tot de dagelijkse problemen waar families mee moeten leren omgaan.


 
Ondersteund door
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies