Հայաստան

Տարբերակ 2016


Այս վեբկայքը հանդիսանում է Մանկական ռևմատոլոգիական միջազգային հետազոտական կազմակերպության (ՄՌՄՀԿ՝ PRINTO) և Մանկական ռևմատոլոգիայի եվրոպական միության (ՄՌԵՄ՝ PRES) համագործության արդյունք։ Վեբկայքը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության պրոյեկտի միջոցով, որը հայտնի է որպես SHARE։
«Եվրոպայում մանկական ռևմատոլոգիայի Մեկ հանգույց և Մուտք» (հապավում՝ SHARE, պրոյեկտի համար՝ 2011 1202) պրոյեկտի նպատակն է յուրաքանչյուր երկրում ապահովել խորհուրդներ ռևմատոլոգիական հիվանդություններով երեխաներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ:

PRINTO-ն (www.printo.it) հանդիսանում է ոչ առևտրային միջազգային հասարակական ցանց, որը հիմնադրվել է 1996 թվականին 14 եվրոպական երկրների կողմից (ներկայումս շուրջ 80 երկիր, 490 կենտրոններով և շուրջ 1180 անդամներով ամբողջ աշխարհում)։ Նրա նպատակն է աջակցել, հեշտացնել և կոորդինացնել հետազոտությունների մշակումը, իրականացումը, վերլուծումը և ճշգրտությունը , որոնցում գնահատվում են ռևմատոլոգիական հիվանդություններով տառապող երեխաների դեղորայքային բուժման արդյունավետությունը և անվտանգությունը, կյանքի որակը և բուժման արդյունքները։ PRINTO- ն բաղկացած է ակադեմիական և/կամ կլինիկական կենտրոններից, որոնք ակտիվորեն ներգրավված են մանկական ռևմատիկ հիվանդություններ ունեցող երեխաների հետազոտական և կլինիկական խնամքի մեջ։

PRES-ը (www.pres.org.uk) մանկական ռևմատոլոգիայի ոլորտում աշխատող եվրոպական առողջապահության ոլորտի մասնագետների համար միջազգային գիտական միություն է (ոչ եվրոպական մասնագետները մասնակցում են որպես ասոցացված անդամներ): PRES-ի առաքելությունն է նպաստել մանկական ռևմատոլոգիական հիվանդությունների մասին գիտելիքների ձեռքբերմանը, խթանել այս ոլորտի հետազոտությունները, տարածել գիտելիքներ գիտաժողովների և հրապարակումների միջոցով, մշակել ուղեցույցներ և ստանդարտներ կլինիկական պրակտիկայի համար, ինչպես նաև ստեղծել ուղեցույցներ և ստանդարտներ մանկական ռևմատոլոգներ և հարակից մասնագետներ կրթելու համար:

PRINTO-ն և PRES-ը համագործակցում են հետազոտական նպատակներով։

Վեբ-կայքը բաժանված է 3 բաժնի․
Առաջին բաժնի նպատակն է տեղեկացնել ընտանիքներին մանկական ռևմատոլոգիական հիվանդությունների առանձնահատկությունների մասին։ Այս բաժինը գրվել է գլխավորապես PRINTO/PRES/SHARE խմբին պատկանող բժիշկների և առողջապահական ոլորտի մասնագետների կողմից և վերանայվել է տարբեր ընտանեկան միությունների ներկայացուցիչների կողմից։

Երկրորդ բաժինը տրամադրում է այն մանկական ռևմատոլոգիական կենտրոնների տվյալները, որոնց մասնագետները հանդիսանում են PRINTO և/կամ PRES-ի անդամներ։ Տվյալները համախմբվել են հարցման միջոցով, որը ստեղծվել է SHARE-ի, PRINTO-ի և PRES-ի անդամների համար և ուղարկվել է աշխարհի բոլոր մանկական ռևմատոլոգիական կենտրոններին։ Այս ցանկը կանոնավոր կերպով թարմացվում է, սակայն լիովին ամբողջական չէ։ Այն պարբերաբար վերաստուգվում է PRINTO-ի և PRINTO-ի կոորդինատորների կողմից։

Երրորդ բաժնում ներկայացված են ընտանիքներին օգնող այն կազմակերպությունները, որոնց կարելի է գտնել տարբեր երկներում։ Այս կազմակերպությունների գլխավորն նպատակն է խորհուրդներ տալ այն առօրյա խնդիրների և դժվարությունների վերաբերյալ, որոնց հետ ընտանիքները կարող են առնչվել։


 
Աջակիցներ
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies