Մանկական ռևմատոլոգիական հիվանդություններ


Տարբերակ 2016Յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտՀամակարգային կարմիր գայլախտ

Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ, Նորածնային գայլախտՅուվենիլ դերմատոմիոզիտՍկլեռոդերմաՅուվենիլ սպոնդիլոարթրիտ, էնթեզիտ կապակցված արթրիտ (ՍՊԱ-ԷԿԱ)Կավասակի հիվանդությունՇոնլայն- Հենոխի պուրպուրաՀազվադեպ հանդիպող յուվենիլ, առաջնային համակարգային վասկուլիտներ

Հանգուցավոր պոլիարտերիտ, Տակայասուի արտերիիտ, ANCA ասոցացված վասկուլիտներ՝ Գրանուլեմատոզի հետ հանդիպող պոլիանգիիտ (Վեգեների գրանուլեմատոզ, ԳՊԱ) և Միկրոսկոպիկ պոլիագիիտ (ՄՊԱ)Ռևմատիկ տենդ և հեռստրեպտակոկային ռեակտիվ արթրիտԱուտոբորբոքային հիվանդություններ

Բլաուի հիվանդությունը/Յուվենիլ Սարկոիդոզը, CANDLE (ԽԱՆԴԼԲ), Կրիոպիրին ասոցածված պարբերական համախտանիշ (ԿԱՊՀ), Խրոնիկ ոչ բակտերիալ օստեոմիելիտ/օստիտ (CRMO), IL-1-ի ընկալիչի անտագոնիստների անբավարարություն (DIRA), Միջերկրածովյան ընտանեկան տենդ, Մաջիդի համախտանիշը, Մևալոնատկինազի անբավարարություն (ՄԿԱ) (կամ հիպեր IgD համախտանիշ), NLRP12 կապված կրկնվող տենդ, PAPA համախտանիշ, Աֆտոզ ստամատիտով, ֆարինգիտով և լիմֆադենիտով ուղեկցվող պարբերական տենդ (PFAPA),Ուռուցքի նեկրոզացնող գործոնի ընկալիչի հետ ասոցածված պարբերական համախտանիշ(TRAPS) կամ ընտանեկան իռլանդական տենդԲեխչետի հիվանդությունԼայմի արթրիտՎերջույթների ցավային համախտանիշներ

Խրոնիկական, տարածուն ցավային համախտանիշ (նախկինում կոչվում էր Յուվենիլ ֆիբրոմիալգիկ համախտանիշ), Կոմպլեքս տեղային ցավային համախտանիշ , Էրիթրոմելալգիա, Աճման ցավեր, Բարորակ գերշարժունակության համախտանիշ, Անցողիկ սինովիտ, Պատելոֆեմորալ ցավ- ծնկի ցավ, Ազդոսկրի գլխիկի էպիֆիզի սահում, Օստեխոնդրոզ (հոմանիշներ են՝ օստեոնեկրոզ, ավասկուլյար նեկրոզ)Դեղորայքային բուժում

ՈՍՀԲ - ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղեր, Ցիկլոսպորին A, Ներերակային իմունքգլոբուլիններ, Կորտիկոստերոիդներ, Ազաթիպրին, Ցիկլոֆոսֆամիդ, Մետոտրեքսատ, Լեֆլյունոմիդ, Հիդրօսքիքլորոքվին, Սուլֆասալազին, Կոլխիցին, Միկոֆենոլատ Մոֆետիլ, Կենսաբանական դեղեր, Նոր դեղամիջոցներ, որոնք գտնվում են զարգացման փուլումՄանկական ռևմատոլոգների եվրոպական ասոցիացիայի` PRES հանձնարարականները COVID-19 կորոնավիրուսի դարաշրջանում

 
Աջակիցներ
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies