ศูนย์การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก


Bahrami Children's Hospital
Kiyaei alley, Damavand st
https://www.google.com/maps/@35.6891975,51.3889736,16z
35.6891975
51.3889736

Bahrami Children's Hospital

Tehran University of Medical Sciences

Kiyaei alley, Damavand st

Tehran


Mahdie Mousavi-Torshizi

 0989126833742

 

Google Maps

 
สนับสนุนโดย
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies