ศูนย์การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก


โรงพยาบาลศรีนครินทร์
123 Mitraparp Rd, Khon Kaen University
https://www.google.com/maps/@16.4580080,102.8307244,16z
16.4580080
102.8307244

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

123 Mitraparp Rd, Khon Kaen University

40000 ขอนแก่น

 http://www.intermed.kku.ac.th/

 http://ped1.md.kku.ac.th/?database=1


Dara Mairiang

 0066-43342506

 0066-433630123

 Google Maps

 
สนับสนุนโดย
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies