ศูนย์การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก


โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
110, Intawarorot road, Sripoom district, Muang
https://www.google.com/maps/@18.7877470,98.9931284,16z
18.7877470
98.9931284

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

110, Intawarorot road, Sripoom district, Muang

50200 เชียงใหม่

 http://www.med.cmu.ac.th

 http://www.med.cmu.ac.th/dept/pediatrics/2012/


Watchareewan Sontichai

 0066-53935413

 0066-53936461

 Google Maps

 
สนับสนุนโดย
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies