Autoinflamatornim bolestima 


Verzija 2016
diagnosis
treatment
causes
Autoinflammatory Diseases
Autoinflamatornim bolestima
Blau sindrom, CANDLE, CAPS, CRMO, DIRA, Pordična mediteranska groznica, Majeed, Nedostatak mevalonat kinaze (MKD) (ili hiper IgD sindrom), Povratna groznica sa NLRP12, PAPA sindrom, PFAPA, TRAPS
evidence-based
consensus opinion
2016
PRINTO PReS




Blau sindrom


CANDLE


Periodični sindrom povezan sa kriopirinom (CAPS)


Hronični nebakterijski osteomijelitis/osteitis (CRMO)


Nedostatak antagonista IL-1 receptora (DIRA)


Pordična mediteranska groznica


MAJEED


Nedostatak mevalonat kinaze (MKD) (ili hiper IgD sindrom)


Povratna groznica sa NLRP12


PAPA sindrom


Periodična groznica sa aftoznim faringitisom i adenitisom (PFAPA)


Periodični sindrom povezan sa receptorom faktora nekroze tumora (TRAPS) ili porodična hibernijska groznica

1.1 Uvod
Skorašnji napredak u istraživanju je pokazao da su neke retke bolesti, čija je glavna manifestacija povišena temperatura, izazvane genetskim poremećajem. Kod mnogih takvih bolesti i drugi članovi porodice takođe mogu imati ponavljane epizode povišene temperature.

1.2 Šta znači "genetski poremećaj"?
To znači da je neki gen pretrpeo izvesnu promenu poznatu kao mutacija. Ova mutacija menja funkciju tog gena, koji onda šalje pogrešnu informaciju organizmu i dovodi do nastanka bolesti. U svakoj ćeliji postoje po dve kopije svakog gena. Jedna kopija je nasleđena od majke, a druga od oca. Postoje dva različita tipa nasleđivanja:
1-Recesivno: u ovom slučaju, obe kopije gena su izmenjene (mutirane). Roditelji obično nose mutaciju samo jednog od svoja dva gena. Oni nisu bolesni, zato što se bolest javlja samo ako su oba gena izmenjena. Rizik da dete nasledi mutaciju od svakog roditelja je jedan prema četiri.
2- Dominantno: u ovom slučaju, jedna mutacija je dovoljna da bi se bolest ispoljila. Ukoliko je jedan od roditelja bolestan, rizik da dete nasledi bolest je jedan prema dva.
Moguće je takođe da nijedan od roditelja ne nosi mutaciju; ovaj slučaj je poznat pod nazivom de novo mutacija. Promena koja se dešava na genu javlja se tokom začeća. Teorijski ne postoji rizik za naredno dete (rizik je slučajan), ali potomstvo obolelog deteta ima isti rizik da dobije bolest kao kada je u pitanju dominantno nasleđivanje (jedan prema dva).

1.3 Koje su posledice genetskog poremećaja?
Mutacija gena će uticati na stvaranje specifičnog proteina, kao i na njegovu funkciju. Mutirani protein će podsticati zapaljenski proces i dopustiti da okidači, koji ne mogu da dovedu do zapaljenja kod zdravih ljudi, izazovu povišenu temperaturu i zapaljenje kod osoba koje nose imenjen gen.


 
Podržano od
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies