מרכזים


בית החולים לילדים דנה מרכז רפואי סורסקי תל אביב
רחוב ויצמן 6
https://www.google.com/maps/@,,16z

בית החולים לילדים דנה מרכז רפואי סורסקי תל אביב

מחלקת ילדים

רחוב ויצמן 6

6423906 תל אביב

 https://www.tasmc.org.il/sites/en/pages/default.aspx

 https://www.tasmc.org.il/sites/en/Dana-Dwek/Pages/Dana-Dwek.aspx


Merav Heshin-Bekenstein

 +972527360790

 

 
נתמך בידי
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies