מרכזים


המרכז הרפואי הדסה עין כרם
קריית הדסה, ת.ד. 12000
https://www.google.com/maps/@,,16z

המרכז הרפואי הדסה עין כרם

ריאומטולוגיה ילדים- מחלקת ילדים

קריית הדסה, ת.ד. 12000

91120 ירושלים

 www.hadassah.org.il


Eli Eisenstein

 02-5842111

 

Yaakov Berkun

 02-5842111

 

 
נתמך בידי
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies