מרכזים


המרכז הרפואי מאיר
59 Tshernichovski street
https://www.google.com/maps/@32.1813085,34.8978242,16z
32.1813085
34.8978242

המרכז הרפואי מאיר

ריאומטולוגיה ילדים- מחלקת ילדים

59 Tshernichovski street

44281 כפר סבא

 www.clalit.org.il/meir/


Yosef Uziel

 00972-97471809

 00972-97650814

 00972-97471303

 Ruby Haviv

 00972-39253693

 00972-39253775

 00972-39253801

 

Veronica Moshe

  972-9-7453757

 

Yonit Reis

 00972-97471932

 00972-97471930

  
נתמך בידי
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies