מרכזים


המרכז הרפואי מאיר
59 Tshernichovski street
https://www.google.com/maps/@32.1813085,34.8978242,16z
32.1813085
34.8978242

המרכז הרפואי מאיר

ריאומטולוגיה ילדים- מחלקת ילדים

59 Tshernichovski street

44281 כפר סבא

 www.clalit.org.il/meir/


Yosef Uziel

 00972-97471809

 00972-97650814

 00972-97471303

 

Ruby Haviv

 00972-97472742

 00972-547930480

 00972-39253801

 

Veronica Moshe

 00972-97472742

 00972-545960116

 

Osnat Palgi Mirochnik

 097471932

 Google Maps

 
נתמך בידי
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies