מרכזים


המרכז הרפואי שניידר
14 Kaplan Street
https://www.google.com/maps/@32.0881541,34.8685494,16z
32.0881541
34.8685494

המרכז הרפואי שניידר

ריאומטולוגיה ילדים- מחלקת ילדים

14 Kaplan Street

49202 פתח תקוה

 www.schneider.org.il


Liora Harel

 00972-39253693

 00972-39253775

 00972-39253801

 Gil Amarilyo

 00972-39253693

 00972-39253775

 00972-6974533

  
נתמך בידי
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies