מרכזים


מרכז שניידר לרפואת ילדים
Kaplan14
https://www.google.com/maps/@32.0881541,34.8685494,16z
32.0881541
34.8685494

מרכז שניידר לרפואת ילדים

היחידה לראומטולוגיה

Kaplan14

4920235 Petahtekvah

 Www.Schneider.org.il


Liora Harel

 00972-3-9253693

 00972-3-9253308

 

Gil Amarilyo

 00972-3-9253693

 00972-3-9253308

 Google Maps

 
נתמך בידי
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies