מרכזים


המרכז הרפואי שערי צדק
POB 3235
https://www.google.com/maps/@31.7683190,35.2137100,16z
31.7683190
35.2137100

המרכז הרפואי שערי צדק

ריאומטולוגיה ילדים- מחלקת ילדים

POB 3235

91031 ירושלים

 www.szmc.org.il


Philip (Pinchas) Hashkes

 00972-26555307

 00972-26555445

 00972-26555750

 Google Maps

 
נתמך בידי
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies