Vedrørende COVID-19 udbrud 


Version af 2020
diagnosis
treatment
causes
PRES recommendations in the corona era- COVID-19
Vedrørende COVID-19 udbrud
evidence-based
consensus opinion
2020
PRINTO PReSVedrørende COVID-19 udbrud

Vedrørende COVID-19 udbrud
Den Børnereumatologiske Europæiske Organisation-PRES (Pediatric Rheumatology European Association) vil gerne dele vigtige anbefalinger for patienter, familier og sundhedspersonale i forbindelse med COVID-19 udbrud.
Herudover kan i DK anbefales følgende hjemmeside fra Sundhedsstyrelsen:
www.sst.dk/corona
1. Vær opdateret og følg de faglige råd- og vejledninger fra sundheds –myndigheder og behandlende sundhedspersonale.
2. Sørg for at du/I følger de hygiejniske anbefalinger nøjagtigt. Vær opmærksom på at den nye Corona virus kan forblive levedygtig i flere timer eller dage på mange overflader som fx gelændere, håndtag, stikkontakter, mobiltelefoner, computer tastaturer, fjernbetjeninger, nøgler, elevatorknapper, toiletter, håndvaske, borde, stole osv.
- Simple forholdsregler kan sandsynligvis sikre, at du, din familie og venner ikke bliver syge:
- Vask hænder regelmæssigt i mindst 20 sekunder med vand og sæbe. Tør hænderne grundigt.
- Prøv at undgå at røre dit ansigt.
- Host og nys i din albue eller i papirlommetørklæde, der bortskaffes forsvarligt.
- Brug en maske hvis du er syg med virus. Hvis du ikke har symptomer som forkølelse eller hoste, er det ikke nødvendigt at bruge maske. Masken kan ikke forhindre virussmitte 100 %, men det er en god påmindelse om, at undlade at røre ved sit ansigt og hjælper til at advare andre om, at du er syg.
- Udvis fornuftig social distance særligt for personer, der ser syge ud eller hoster/nyser. Den anbefalede afstand er mindst 1 meter.
- Vi bør hilse på hinanden uden at give hånd og undgå knus.
3. For alle børn og unge, der behandles med medicin for en reumatologisk sygdom, anbefaler vi, at behandlingen fortsættes som vanligt.
4. Stop ikke med medicin, hverken methotrexat (MTX) eller biologisk, uden at have været i kontakt med din reumatologiske afdeling. Dette kan medføre opblussen i sygdommen.
5. Hvis du/dit barn er i behandling med prednison – kontakt den børnereumatologiske afdeling mhp. evt. dosisjustering.
6. Patienter i isolation eller karantæne (uden symptomer) skal fortsætte behandling som vanlig.
7. I tilfælde af feber og mistanke om infektion følges de nationale anbefalinger mht. adgang til hospital/læge eller test for Covid-19. I mellemtiden fortsæt med MTX og hold pause med biologisk medicin. Kontakt evt. din reumatologiske afdeling for at få vejledning.
8. I tilfældet af, at du har tid til rutinemæssig kontrol i din reumatologiske afdeling: Overvej at spørge din læge om det er nødvendigt, om det er forsvarligt at udskyde aftalen, eller om konsultationen kan holdes over telefonen.
9. For alle individer, inklusive patienter med reumatologiske sygdomme – undgå unødvendige rejser og forsamlinger.
Vi ønsker, at vi alle snarest får en normal hverdag igen.
Se EULAR website for yderligere patient vejledning angående COVID-19 udbrud. 
Med venlig hilsen,
Børnereumatologer i DK -og - EULAR website


 
Støttet af
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies