Printo European Union Pres
България
12/2003

 

Създаването на този сайт е резултат от сътрудничеството между Педиатричната Ревматологична Международна Изследователска Организация (PRINTO) и Педиатричното Ревматологично Европейско Сдружение (PRES) и е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз (договор номер 2001CVG4-808).

PRINTO е международна обществена мрежа с идеална цел, създадена през 1996 г. от 14 европейски страни (сега 43 страни от Европа и извън Европа), с цел да поощрява, улеснява и координира развитието, провеждането, анализа и докладването на резултатите от проучвания върху оценка на ефективността и сигурността на лекарствените средства, качеството на живот и последиците при деца с ревматични заболявания. В PRINTO са представени академични и/или клинични центрове, които участват активно в научните и клинични изследвания на ревматично болни деца.
PRES е международно научно сдружение за професионалисти от Европа и извън Европа (асоциирани членове), работещи в областта на детската ревматология. Основна задача на PRES е да популяризира съвременните достижения при ревматичните заболявания у децата, да стимулира научните изследвания в тази област, да разпространява знания чрез научни срещи и публикации, да определя водещите тенденции и стандарти за добра клинична практика и за обучението на лекари и други специалисти в областта на детската ревматология. В допълнение, PRES улеснява координирането на всички дейности, свързани с детската ревматология в Европа, като например Председателят на PRINTO и Председателят на педиатричния ревматологичен комитет към EULAR (Европейска лига за борба с ревматизма) имат постоянно представителство в съвета на PRES.

Сайтът е разделен на три секции:
Първата секция, наречена “информация” има за цел да осведомява родителите за основните характеристики на най-често срещаните детски ревматични заболявания (каква е болестта?, как се лекува?). Втората секция, наречена “центрове” дава адресите на детски ревматологични центрове, чиито лекари са членове на PRINTO и/или PRES. Този списък ще бъде редовно актуализиран и не претендира за изчерпателност. Третата секция, наречена “семейство” дава адресите на семейните помощни асоциации, с които може да контактувате. Тяхното основно предназначение е да съветват родителите за ежедневните проблеми и затруднения, които семействата трябва да преодоляват. Този списък също ще бъде редовно актуализиран и не претендира за изчерпателност.
Представената в този сайт информация е събрана с помощта на въпросник, съставен от PRINTO, утвърден от PRES и изпратен до детските ревматологични центрове на 43 страни.